Hỏi đáp trực tuyến
   STT   Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 Thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định Trần Tùng 14:54 07/09/2017 1 Trả lời
2 Biên đất đồi rừng Đinh Ngọc Xinh 15:05 31/07/2017 1 Trả lời
3 Thủ tục và chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất Hoan 15:50 22/06/2017 1 Trả lời
4 Chuyển mục đích sử dụng đất Nguyễn Thanh Xuân 11:25 04/05/2017 1 Trả lời
5 Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phạm Xuân Thủy 14:29 16/12/2016 1 Trả lời
6 Thủ tục cấp giấy chứng nhận sử dụng đất Nguyễn Thị Thanh 14:31 01/08/2016 1 Trả lời
7 Thủ tục và lệ phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất Đào Hà Nam 14:29 01/08/2016 1 Trả lời
8 Chuyển giao chất thải nguy hại Phạm Thị Ly 14:48 26/04/2016 1 Trả lời
9 Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nguyễn Trọng Quân 14:34 09/03/2016 1 Trả lời
10 Hỏi về Luật Đất đai Cao Dung 14:25 09/03/2016 1 Trả lời
   Trang   1   2   3   >  

Gửi câu hỏi Gửi câu hỏi

Gửi câu hỏi

Tiêu đề
 
Người hỏi
 
Email
 
Chủ đề câu hỏi
 
Tài liệu đính kèm
 
Nội dung
captcha
Nhập mã Captcha