Hỏi đáp trực tuyến
   STT   Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 Chế độ bồi dưỡng cho cán bộ phụ trách tiếp công dân Nguyễn Duyên 09:42 04/05/2017 1 Trả lời
2 Chế độ xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã có bằng chính Thanh Phong 08:47 02/12/2016 1 Trả lời
3 Chế độ xếp ngạch, bậc lương đối với CB, CC cấp xã có bằng chính trị Lê Kiên 16:07 04/11/2016 1 Trả lời
4 Thủ tục thành lập Ban trị sự hội phật giáo Trần Châm 11:30 28/10/2016 1 Trả lời
5 Tuyển dụng biên chế làm công tác lưu trữ Nguyễn Thanh Xuân 15:00 15/05/2015 1 Trả lời
6 Thủ tục thành lập Hội đồng hương Phú Thọ tại thành phố Hồ Chí Minh Trần Văn Đồng 14:58 15/05/2015 1 Trả lời
7 Công bố kết quả Tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện miền núi 2013 - 2020 Hoang Tao 23:08 12/04/2015 1 Trả lời
8 Tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện Trần Thị Long 09:50 04/02/2015 1 Trả lời

Gửi câu hỏi Gửi câu hỏi

Gửi câu hỏi

Tiêu đề
 
Người hỏi
 
Email
 
Chủ đề câu hỏi
 
Tài liệu đính kèm
 
Nội dung
captcha
Nhập mã Captcha