Hỏi đáp trực tuyến
   STT   Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 Chế độ ưu đãi đối với công chức xã an toàn khu Nguyễn Phương 16:02 26/09/2017 1 Trả lời
2 Bảo lưu phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động về Phòng Giáo dục và Đinh Tấn Hoàng 16:00 26/09/2017 1 Trả lời
3 Điều kiện thuyên chuyển giáo viên Nguyễn Phương 15:57 26/09/2017 1 Trả lời
4 Chế độ công tác phí cho giáo viên Nguyễn Huy Thanh Hòa 16:52 04/07/2017 1 Trả lời
5 Đánh giá phân loại viên chức Phạm Thị Thanh Huyền 16:51 04/07/2017 1 Trả lời
6 Quyền lợi của giáo viên mầm non ngoài biên chế hưởng hỗ trợ ngân sách tỉnh Kim Ngân 16:50 04/07/2017 1 Trả lời
7 Chế độ tuyển dụng thu hút Nguyễn Khánh 16:49 04/07/2017 1 Trả lời
8 Chế độ cán bộ chuyên trách cấp xã Phùng Văn Tân 16:48 04/07/2017 1 Trả lời
9 Chế độ bồi dưỡng cho cán bộ phụ trách tiếp công dân Nguyễn Duyên 09:42 04/05/2017 1 Trả lời
10 Chế độ xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã có bằng chính Thanh Phong 08:47 02/12/2016 1 Trả lời
   Trang   1   2   >  

Gửi câu hỏi Gửi câu hỏi

Gửi câu hỏi

Tiêu đề
 
Người hỏi
 
Email
 
Chủ đề câu hỏi
 
Tài liệu đính kèm
 
Nội dung
captcha
Nhập mã Captcha