Hỏi đáp trực tuyến
   STT   Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 Lập đơn giá mới cho hạng mục bổ sung Đặng Văn Giang 10:43 05/07/2017 1 Trả lời
2 Cấp chứng chỉ hành nghề Lê Cường 10:41 05/07/2017 1 Trả lời
3 Áp dụng NĐ 122/2015/NĐ-CP tính dự toán tại thời điểm tháng 1/2016 Phạm Ngô Hiển 10:20 02/03/2016 1 Trả lời
4 Hệ số điều chỉnh nhân công và ca máy năm 2015 Nguyễn Minh Phượng 15:07 23/06/2015 1 Trả lời
5 Giá bồi thường cây cối vật kiến trúc năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nguyễn Văn Hiền 23:15 12/04/2015 1 Trả lời
6 Hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách Phạm Thị Đạm 09:27 05/11/2014 1 Trả lời

Gửi câu hỏi Gửi câu hỏi

Gửi câu hỏi

Tiêu đề
 
Người hỏi
 
Email
 
Chủ đề câu hỏi
 
Tài liệu đính kèm
 
Nội dung
captcha
Nhập mã Captcha