Hỏi đáp trực tuyến
   STT   Câu hỏi Người hỏi Ngày hỏi Trạng thái
1 Trách nhiệm quản lý hoạt động biểu diễn xiếc Nguyễn Linh 15:54 11/07/2017 1 Trả lời
2 Lập tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Nguyễn Văn Hiền 11:26 28/10/2016 1 Trả lời
3 Thủ tục lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích Nguyễn Đăng Lưu 09:39 06/04/2016 1 Trả lời

Gửi câu hỏi Gửi câu hỏi

Gửi câu hỏi

Tiêu đề
 
Người hỏi
 
Email
 
Chủ đề câu hỏi
 
Tài liệu đính kèm
 
Nội dung
captcha
Nhập mã Captcha