Hỏi đáp trực tuyến
Tiêu đề câu hỏi
Chế độ bồi dưỡng cho cán bộ phụ trách tiếp công dân
Nội dung câu hỏi
Người hỏi : Nguyễn Duyên
Tôi hỏi văn bản quy định về chế độ bồi dưỡng cho cán bộ trực tiếp phụ trách tiếp công dân tại UBND cấp xã là văn bản nào?
Trả lời
STT   Nội dung   Tài liệu đính kèm
1

Người trả lời : Sở Nội vụ

Chế độ bồi dưỡng cho cán bộ phụ trách tiếp công dân được quy định tại các Văn bản:

1. Thông tư số 320/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

2. Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 14/12 của HĐND tỉnh Phú Thọ quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ trân trọng trả lời./.Gửi câu hỏi Gửi câu hỏi

Gửi câu hỏi

Tiêu đề
 
Người hỏi
 
Email
 
Chủ đề câu hỏi
 
Tài liệu đính kèm
 
Nội dung
captcha
Nhập mã Captcha