LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, ĐOÀN ĐBQH, UBND TỈNH NĂM 2017
 
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, ĐOÀN ĐBQH, UBND TỈNH NĂM 2017

Số TT

Người được phân công

Ngày tiếp công dân

HĐND tỉnh

Đoàn ĐBQH tỉnh

UBND tỉnh

1

Ông Nguyễn Văn Tâm - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

Ông Hoàng Quang Hàm

 Ông Hà Kế San

PCT UBND tỉnh

(Chủ trì)

10/01/2017

2

Ông Dương Hoàng Hương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Bà Lê Thị Yến

Ông Bùi Minh Châu

CT UBND tỉnh

(Chủ trì)

10/02/2017

3

Ông Hoàng Dân Mạc - Chủ tịch HĐND tỉnh –

(Chủ trì)

Ông Cao Đình Thưởng

Ông Nguyễn Thanh Hải

PCT UBND tỉnh

10/3/2017

4

Ông Vi Trọng Lễ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Ông Nguyễn Hồng Thái

Ông Hoàng Công Thuỷ

PCT UBND tỉnh

(Chủ trì)

10/4/2017

5

Ông Nguyễn Văn Tâm - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

Bà Nguyễn Thúy Anh

Ông Hà Kế San

PCT UBND tỉnh

(Chủ trì)

10/5/2017

6

Ông Dương Hoàng Hương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Họp Quốc hội

Ông Nguyễn Thanh Hải

PCT UBND tỉnh

(Chủ trì)

12/6/2017

7

Ông Hoàng Dân Mạc - Chủ tịch HĐND tỉnh –

Chủ trì

Ông Cao Đình Thưởng

Ông Hoàng Công Thuỷ

PCT UBND tỉnh

 

10/7/2017

8

Ông Vi Trọng Lễ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Ông Bùi Minh Châu

Ông Bùi Minh Châu

CT UBND tỉnh

(Chủ trì)

10/8/2017

9

Ông Nguyễn Văn Tâm - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

Bà Đinh Thị Bình

Ông Hà Kế San

PCT UBND tỉnh

(Chủ trì)

11/9/2017

10

Ông Dương Hoàng Hương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Ông Cao Đình Thưởng

Ông Hoàng Công Thuỷ

PCT UBND tỉnh

(Chủ trì)

10/10/2017

11

Ông Hoàng Dân Mạc - Chủ tịch HĐND tỉnh –

(Chủ trì)

Họp Quốc hội

Ông Nguyễn Thanh Hải

PCT UBND tỉnh

10/11/2017

12

Ông Vi Trọng Lễ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Ông Hoàng Quang Hàm

Ông Bùi Minh Châu

CT UBND tỉnh

(Chủ trì)

11/12/2017


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm