người phát ngôn báo chí
 
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Danh sách cập nhật đến ngày 9/1/2017

STT

Tên cơ quan

Họ và tên

Chức vụ

Ngày sinh

Trình độ

Điện thoại

Email

I. NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA UBND TỈNH

1

UBND tỉnh

Hà Kế San

UVBTV Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh

01/09/1958

Thạc sỹ

CQ: 0210.3846.627

DD: 0913.310.126

Vpub@phutho.gov.vn

II. NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH

2

Sở Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Thị Tuyết Chinh

Phó Giám đốc

30/12/1971

Thạc sỹ

CQ: 0210.3898.686

DD: 0983.306.898

Chinhntt.stttt@phutho.gov.vn

3

Sở Công thương

Nguyễn Mạnh Hùng

Giám đốc

04/8/1962

Kỹ sư

Cử nhân

CQ:

DĐ: 0913.282.539

hungnm.soct@phutho.gov.vn

4

Sở Xây dựng

Bùi Sơn Thủy

Giám đốc

01/07/1958

Kỹ sư

CQ: 0210.3846.786 

DĐ: 0965.326.888

Thuybs.soxaydung@ phutho.gov.vn

5

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bùi Đức Nhẫn

Giám đốc

16/10/1960

Thạc sỹ

CQ: 02103.555.595

DĐ: 0913. 387.729

Nhanbd@phutho.gov.vn

6

Sở Ngoại vụ

Đỗ Ngọc Dũng

Giám đốc

06/7/1960

Cử nhân

CQ: 0210.3817.333

DĐ: 0913.389.927

Dodungnvpt@gmail. com

7

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Nguyễn Đức Thiện

Trưởng ban

04/8/1957

Cử nhân

CQ:

DĐ: 0915.165.999

ducthiendpipt@gmail.com

8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lê Quốc Hưng

Phó Giám đốc

01/02/1957

Cử nhân

CQ:

DĐ: 0913.282.937

 

9

Sở Tư pháp

Nguyễn Thị Thu Chung

Phó Giám đốc

22/9/1971

Thạc sỹ

CQ: 0210.3843.415

DĐ: 0914.034.199

nguyenthuchung@ gmail.com

10

Sở Nông nghiệp và PTNT

Từ Anh Sơn

Phó Giám đốc

27/12/1970

Thạc sỹ

CQ: 02103.843.071

DĐ: 0989.149.457

tusonpt@gmail.com

11

Sở Giao thông Vận tải

Trịnh Văn Trung

Phó Giám đốc

14/7/1963

Cử nhân

CQ: 0210.3846.035

DĐ: 0912.054.677

Trungtv.sogtvt@phutho.gov.vn 

12

Thanh tra tỉnh

Nguyễn Anh Dũng

Phó Chánh Thanh tra

29/4/1964

Thạc sỹ

CQ: 0210.868.168

DĐ: 0912.099.289

 

13

Sở Tài  nguyên và Môi trường

Nguyễn Ngọc Thắng

Phó Giám đốc

10/03/1958

Cử nhân

CQ: 0210.3844.467

DĐ: 0982.327.728

sotnmt.phutho@gmail.com

14

Sở Y tế

Trần Minh Khánh

Phó giám đốc

02/09/1964

Bác sỹ CKI

CQ: 0210.3846.322

DĐ: 0913.282.374

drkhanh62@yahoo. com.vn

15

Sở Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Thị Thu Huyền

Phó Giám đốc

22/12/1968

Thạc sỹ

CQ: 0210.3875.999

DĐ: 0989.634.868

Nthuyen.sophutho@gmail.com

16

Sở Khoa học và Công nghệ

Phạm Công Khanh

Phó Giám đốc

01/09/1961

Thạc sỹ

CQ: 0210.3855.717

DĐ: 0983.288.337

 

17

Sở Tài Chính

Đào Quý Cường

Phó giám đốc

08/8/1974

Thạc sỹ

CQ: 0210.3843.365

DĐ: 0913.282.800

Cuongpt800@gmail.com

18

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nguyễn Đắc Thủy

Phó Giám đốc 

1970

Cử nhân

CQ: 0210.3816.688

DĐ: 0919.231.888

Nguyendacthuy@gmail.com

19

Sở Nội vụ

Nguyễn Thành Nam

Chánh văn phòng

26/01/1975

Cử nhân

CQ: 

DĐ: 0989.852.289

Thanhnamsnv@gmail.com

20

Ban Dân tộc

Lê Tiến Quân    

Phó Trưởng ban

03/11/1974

Thạc sỹ

CQ:

DĐ: 0946.416.555

letienquandt@gmail.com

21

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Lưu Quang Huy

Giám đốc

10/10/1970

Thạc sỹ

CQ: 0210.6511.888

DĐ: 0972.501.153

quanghuydhpto@gmail.com

Nguyễn Duy Anh

Phó Giám đốc

29/3/1975

Thạc sỹ

CQ: 0210.6286.777

DĐ: 0982.363.153

duyanhubndpt@yahoo.com

Hoàng Phú Hòa

Trưởng phòng TCHC

01/01/1973

Cử nhân

CQ: 0210.6531.999

DĐ: 0912.389.415

hoadhpt@gmail.com

III. NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA KHỐI CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

22

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Đoàn Minh Hương

Viện trưởng

31/03/1959

Cử nhân

CQ: 0210.3810.747

DĐ: 0915.345.277

minhdm.vks@phutho.gov.vn

Nguyễn Đăng Khoa

Phó Viện trưởng

17/04/1968

Thạc sỹ

CQ: 0210.3842.557

DĐ: 0912.403.558

 

 

23

 

Kho bạc Nhà nước tỉnh

Vương Thị Bẩy

Giám đốc

07/12/1971

Thạc sỹ

CQ: 0210.3817.741

DĐ: 0938.118.899

Bayvt@vst.gov.vn

Nguyễn Quang Trung

Chánh Văn phòng

27/9/1978

Thạc sỹ

CQ: 0210.3994.922

DĐ: 0913.294.842

trungnq@vst.gov.vn

24

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Trần Ngọc Tuấn

Chính ủy

13/10/1966

Cử nhân

DĐ: 0989.138.997

 
 

25

Ngân hàng NNVN Chi nhánh tỉnh

Nguyễn Xuân Thủy

Phó Giám đốc

16/8/1965

Thạc sỹ

CQ: 0210.3868.288

DĐ: 0973.227.868

nxthuy_pth@sbv.gov.vn

26

Cục thuế tỉnh

Nguyễn Huy Hồng

Phó Cục trưởng

01/4/1971

Thạc sỹ

CQ:

DĐ:  0935.136.868

nhhong.pth@gdt.gov.vn

27

Tòa án nhân dân tỉnh

Phùng Văn Quang

Phó Chánh án

26/10/1957

Cử nhân

CQ: 0210.846.886

DĐ: 0913.350.160

 

28

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nguyễn Đức Phong

Phó Giám đốc

24/02/1961

Cử nhân

CQ:0210.3991.993

DĐ: 0912.025.358

Ducphongbhxh@gmail.com

29

Công an tỉnh

Hà Quang Định

Trưởng phòng tham mưu

       

30

Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Nguyễn Đức Nghĩa

Chi cục trưởng

10/6/1960

Thạc sỹ

CQ: 02103.844.117

DĐ: 0913.292.923

 

IV. NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA UBND CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ

31

UBND huyện Thanh Ba

Nguyễn Văn Đức

Chủ tịch

05/08/1969

 

CQ: 0210.3885.234

DĐ: 0913.099.827

 

 

 

32

 

 

UBND thành phố Việt Trì

Lê Hồng Vân

Chủ tịch

   

CQ: 0210.3846.522

Vanlh.ubtpviettri@ phutho.gov.vn

Tạ Chí Dũng

Phó Chủ tịch

   

CQ: 2010.3846.275

DĐ:

Dungtc.ubtpviettri@ phutho.gov.vn

Phạm Thị Thu Hương

Phó Chủ tịch

   

CQ: 2010.3811.287

DĐ:

ubtpviettri@ phutho.gov.vn

Lê Sỹ Hồng

Phó Chủ tịch

   

CQ: 2010.3849.385

DĐ:

ubtpviettri@ phutho.gov.vn

Trần Quang Bính

Chánh văn phòng

   

CQ: 2010.3846.520

DĐ:

ubtpviettri@ phutho.gov.vn

 

 

 

 

33

UBND huyện Tân Sơn

Nguyễn Bá Khuyến

Chủ tịch

   

CQ: 0210.3615.007

DĐ: 0912.714.057

Khuyennb.ubtanson@phutho.gov.vn

Vũ Tiến Bắc

Phó Chủ tịch

18/8/1971

 

CQ: 0210.3615.009

DĐ: 0912.812.264

Bacvt.ubtanson@ phutho.gov.vn

Tạ Ngọc Yến

Phó Chủ tịch

   

CQ: 0210.3615.008

DĐ: 0982.408.973

Yentn.ubtanson@ phutho.gov.vn

Nguyễn Tiến Như Khoa

Chánh văn phòng

04/11/1977

 

CQ: 0210.3615.018

DĐ: 0961.871.999

 

34

 

UBND huyện Yên Lập

Trần Quang Tuấn

Chủ tịch

07/02/1974

Cử nhân

CQ: 0210.3870.141

DĐ: 0912.040.414

ubyenlap@phutho.gov.vn

Vũ Đình Thu

Phó Chủ tịch

28/04/1960

Cử nhân

CQ:

DĐ: 0983.954.666

thuvd.ubyenlap@ phutho.gov.vn

Bùi Tiến Vỹ

Phó Chủ tịch

10/12/1962

Cử nhân

CQ:

DĐ: 0988.167.031

ubyenlap@phutho.gov.vn

ubyenlap@phutho.gov.vn

35

UBND huyện Cẩm Khê

Đỗ Xuân Sinh

Phó chủ tịch

02/02/1961

Cử nhân

CQ: 0210.3889.142

DĐ: 0912.988.478

Sinhdx.UBcamkhe@ phutho.gov.vn

36

UBND huyện Lâm Thao

Cao Xuân Hải

Phó chủ tịch

20/6/1963

Cử nhân

CQ: 0210.3825.753

DĐ: 0932.282.599

Haicx.ublamthao@ phutho.gov.vn

37

UBND huyện Đoan Hùng

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch

28/3/1960

Thạc sỹ

CQ: 0210.3880.232

DĐ: 0986.594.567

Binhdh283@gmail.com

38

UBND huyện Hạ Hòa

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Phó Chủ tịch

10/2/1971

Thạc sỹ

CQ:

DĐ: 0916.128.158

hongthuyhahoa@ gmail.com

39

UBND huyện Tam Nông

Phan Văn Ngọc

Phó Chủ tịch

20/7/1962

Cử nhân

CQ:

DĐ: 0912.065.027

Ngocpv.ubtamnong@phutho.gov.vn

40

UBND huyện Thanh Thủy

Nguyễn Văn Vấn

Phó Chủ tịch

26/02/1978

Thạc sỹ

CQ:

DĐ: 0913.282.019

vanncpt77@gmail.com

41

UBND huyện Phù Ninh

Dương Đình Khắc

Phó Chủ tịch

28/10/1978

Thạc sỹ

CQ:

DĐ: 0972.898.569

Khacdd.ubphuninh@ phutho.gov.vn

42

UBND huyện Thanh Sơn

Nguyễn Văn Mạnh

Phó Chủ tịch

01/9/1965

Cử nhân

CQ:

DĐ: 0912.243.198

Manhnv.Ubthanhson@phutho.gov.vn

43

UBND thị xã Phú Thọ

Lê Trung Hà

Chánh văn phòng

20/8/1980

Thạc sỹ

CQ:

DĐ: 0919.679.672

anhhaqldtpt@gmail.com


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm