Links Manager

Cẩm Khê chú trọng phát triển thủy sản

PhuthoPortal - Thời gian gần đây, nghề nuôi thủy sản ở huyện Cẩm Khê không ngừng được mở rộng và đã có bước phát triển đáng kể, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp theo hướng giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng dần về chăn nuôi, thủy sản. Đến nay, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện không chỉ xóa đói giảm nghèo mà còn vươn lên trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế.


Yên Lập phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới

PhuthoPortal - Đổi mới và thay đổi tư duy, tạo được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân là chìa khóa mang đến thành công trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Yên Lập 5 năm vừa qua. Mục tiêu đến năm 2020, toàn huyện có thêm 4 xã được công nhận xã nông thôn mới sẽ trở thành hiện thực khi có sự đồng lòng, chung sức của nhân dân.


Xây dựng nông thôn mới ở Mỹ Lung: Nhìn từ hiệu quả mô hình thắp sáng đường quê

PhuthoPortal - Mô hình thắp sáng đường quê là một mô hình đem lại hiệu quả trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập. Việc xây dựng và đưa vào hoạt động mô hình này đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, tạo điều kiện để bà con nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.


Kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới ở Tiên Du

PhuthoPortal - Năm 2016, xã Tiên Du chính thức được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); đây là xã đầu tiên cán đích NTM của huyện Phù Ninh sau 6 năm triển khai xây dựng NTM trên địa bàn. Có thể khẳng định rằng, những cách làm sáng tạo, kinh nghiệm của Tiên Du sẽ là tiền đề quan trọng để huyện thực hiện tốt kế hoạch xây dựng NTM trong thời gian tiếp theo.


Cổ Tiết đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

PhuthoPortal - Ngày 28/2, Cổ Tiết đã tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự lễ đón bằng có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo huyện Tam Nông cùng đông đảo bà con nhân dân trong xã và con em quê hương đang công tác ở các địa phương khác.