Links Manager

Sơn Dương ưu tiên giao thông và thủy lợi

(22/09/2011)

Qua hơn 1 năm triển khai xây dựng NTM, xã Sơn Dương (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) đã đạt 13/19 tiêu chí. Hiện chính quyền và nhân dân đang gấp rút hoàn thành tiêu chí giao thông và thủy lợi vào cuối năm nay.


Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Lâm Thao: Kinh nghiệm từ điểm nhân ra diện

Tháng 11 năm 2009, BCH Đảng bộ tỉnh Phú Thọ ban hành Nghị quyết số 28 về phát triển nông thôn mới của tỉnh đến năm 2020. Thực hiện Nghị quyết, huyện Lâm Thao có xã Sơn Dương được tỉnh chọn thực hiện thí điểm xây dựng chương trình nông thôn mới. Cùng thời điểm chỉ đạo này, lãnh đạo huyện đã chủ động triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trên toàn huyện và phấn đấu đến năm 2014 sẽ cơ bản trở thành huyện nông thôn mới.


Xây dựng nông thôn mới ở Gia Điền: Sức mạnh của sự đồng thuận

Sau gần 2 năm trở lại xã Gia Điền (huyện Hạ Hòa) chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi vùng quê nơi đã có nhiều  đổi thay. Một xã miền núi nghèo khó, lạc hậu chỉ còn lại trong tiềm thức thay vào đó là một xã nông thôn mới đang dần hiện hữu.


Tin đã đưa ngày Tới