Công khai 165 doanh nghiệp nợ thuế

4/26/2019 10:35:27 AM

PhuthoPortal - Tính đến hết ngày 28/2/2019, tổng số tiền thuế, tiền phạt còn nợ của 165 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn tỉnh công khai lần này là trên 224.882 triệu đồng. 


Trong đó, một số doanh nghiệp có số nợ thuế lớn là: Công ty cổ phần thép Sông Hồng (hơn 36.407 triệu đồng); Công ty cổ phần xi măng Hữu nghị (hơn 22.682 triệu đồng); Công ty TNHH phát triển hạ tầng cụm Công nghiệp Đồng Lạng-TASCO (hơn 20.890 triệu đồng); Công ty cổ phần thương mại du lịch khách sạn Bãi Bằng (hơn 19.410 triệu đồng); Công ty cổ phần Sông Hồng Thăng Long (hơn 12.422 triệu đồng); Công ty cổ phần khai khoáng và cơ khí hữu nghị Vĩnh Sinh (hơn 9 tỷ đồng)...
Trong năm 2019, nhằm đảm bảo thu hồi tốt các khoản nợ thuế, ngành Thuế tỉnh thực hiện đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế và công khai thông tin nợ thuế, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu nợ năm 2019. Phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc xử lý xóa nợ, gia hạn nộp thuế, không tính tiền chậm nộp theo quy định. Giao chỉ tiêu thu nợ và gắn trách nhiệm quản lý và thu nợ thuế cụ thể đối với các bộ phận, cán bộ quản lý nợ trong thực hiện công tác thu nợ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật thuế.
Định kỳ lập danh sách người nộp thuế phải cưỡng chế nợ thuế và thực hiện công khai thông tin nợ thuế trên trang thông tin điện tử ngành Thuế và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định đối với các đơn vị chây ỳ nợ thuế. Các Chi cục Thuế phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai kiên quyết các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định.
Tiến Phong