Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2019

5/20/2019 9:50:00 AM

PhuthoPortal - Thực hiện Văn bản số 481/QLLĐNN-NBĐNA ngày 10/5/2019 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản - Đợt 2/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo: