Sơn Nga hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới

6/12/2019 5:43:00 PM

PhuthoPortal - Sau hơn 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân trong xã, đến nay xã Sơn Nga đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí và là một trong 6 xã của huyện Cẩm Khê đạt chuẩn NTM trong năm 2019. 


duong.jpg
Hệ thống đường giao thông của xã được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con
Từ khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Sơn Nga tập trung tuyên truyền cho nhân dân hiểu mục đích, ý nghĩa của chương trình, qua đó nhận được sự ủng hộ tích cực của nhân dân và huy động nguồn lực trong dân để thực hiện các mục tiêu đã đề ra.
Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện mới, với nguồn vốn hơn 30 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của trung ương, tỉnh, huyện, xã và huy động đóng góp của nhân dân, xã Sai Nga đã tập trung xây dựng hệ thống cơ sở vật chất làm các công trình giao thông nông thôn. Đến nay, cơ sở hạ tầng như điện, đường, trụ sở làm việc đã được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.
Ông Hoàng Công Chất, thôn Đồng Hàng, xã Sơn Nga cho biết: Thực hiện chương trình xây dựng NTM, tôi và bà con trong xã đã tích cực đóng góp các nguồn lực xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa và các công trình khác với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Đối với tiêu chí trường học, xã đã huy động nguồn lực đầu tư hơn 8 tỷ đồng xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Năm 2019 trường mầm non tiếp tục được đầu tư hơn 2 tỷ đồng xây dựng thêm 4 phòng học và các phòng chức năng đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới.
Trong năm 2019, xã huy động các nguồn lực tập trung thực hiện 3 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí trường học, nhà ở dân cư và  y tế. Trong đó tiến hành huy động sự ủng hộ hỗ trợ của nhà nước, các tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện để hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư theo quy định. Ngoài ra, xã tiếp tục đầu tư củng cố tiêu chí về trường học, xây mới 4 phòng học mầm non với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Trạm y tế được đầu tư xây dựng hơn 4 tỷ đồng đạt chuẩn, khang trang sạch đẹp. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 35 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,35%; 100% số hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, đã xây dựng được bãi rác thải tập trung. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố vững chắc.
Ông Hoàng Ngũ Hổ, Chủ tịch UBND xã Sơn Nga cho biết: Toàn bộ hệ thống chính trị của xã đang tập trung cao nhất để xã đạt chuẩn về NTM vào đầu quý IV/2019. Trên cơ sở xác định nhiệm vụ trọng tâm của địa phương cấp ủy, chính quyền đã có nhiều Nghị quyết, quyết định huy động các nguồn lực tổng hợp từ kinh phí nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong xã nỗ lực thi đua dồn toàn bộ nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí.
Mạnh Thuần