Phổ biến pháp luật

Links Manager

Luật số 90/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Khí tượng thủy văn

(9/12/2016)

PhuthoPortal - Ngày 23/11/2015, Quốc hội đã ban hành Luật số 90/2015/QH13: Luật Khí tượng thủy văn. Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2016


Luật số 89/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Thống kê

PhuthoPortal - Ngày 23/11/2015, Quốc hội đã ban hành Luật số 89/2015/QH13: Luật Thống kê. Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2016


Luật số 88/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Kế toán

PhuthoPortal - Ngày 20/11/2015, Quốc hội đã ban hành Luật số 88/2015/QH13: Luật Kế toán. Luật có hiệu lực từ ngày 01/1/2017


Luật số 87/2015/QH13 của Quốc hội : Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

PhuthoPortal - Ngày 20/11/2015, Quốc hội đã ban hành Luật số 87/2015/QH13: Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân


Luật số 86/2015/QH13 của Quốc hội : Luật An toàn thông tin mạng

PhuthoPortal - Ngày 19/11/2015, Quốc hội đã ban hành Luật số 86/2015/QH13: Luật An toàn thông tin mạng. Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2016


Tin đã đưa ngày Tới
Links Manager

Kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại huyện Đoan Hùng và Cẩm Khê

PhuthoPortal - Ngày 27/6, thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ tỉnh, Tiểu ban I do đồng chí Trần Phù Tiêu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ tỉnh, Trưởng Tiểu ban I làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại hai huyện Đoan Hùng và Cẩm Khê. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tỉnh.


Tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn nghệ trong công nhân lao động khu công nghiệp

PhuthoPortal - Tối ngày 20/5, tại Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, Nhà Văn hóa lao động tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật và giao lưu văn nghệ trong công nhân lao động khu công nghiệp (KCN) năm 2017. Tới dự chương trình có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh, Công đoàn các KCN tỉnh; Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì cùng đông đảo nhân dân và công nhân lao động trên địa bàn KCN Thụy Vân.


Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

PhuthoPortal - Ngày 25/1/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 330/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017.


Kế hoạch Tổng kết Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 – 2016” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 18/5, Ban Chỉ đạo Đề án: “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016” (Đề án 1-1133) tỉnh đã ban hành Kế hoạch Tổng kết Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 – 2016” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


Chín điểm mới của Luật Báo chí

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son chia sẻ về những điểm mới của Dự thảo Luật Báo chí vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng nay (5/4/2016).