Phổ biến pháp luật

VĂN BẢN MỚI

Đảm bảo tất cả các trạm thu phí phải có làn thu phí không dừng

23/03/2020 09:44:00 SA
Đây là một trong những nguyên tắc thu phí điện tử không dừng được đề xuất tại dự thảo Quyết định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Vi phạm quy định hoạt động tư vấn du học bị phạt tới 50 triệu đồng

23/03/2020 09:37:00 SA
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, trong đó đề xuất phạt 50 triệu đồng đối với vi phạm quy định hoạt động tư vấn du học.

Quy định 8 hình thức kỷ luật trong Bộ Quốc phòng

21/03/2020 09:51:00 SA
 Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 16/2020/TT-BQP quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng.

Xử lý đồ vật cấm đưa vào cơ sở giam giữ phạm nhân

17/03/2020 09:55:00 SA
Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BCA quy định về đồ vật cấm đưa vào cơ sở giam giữ phạm nhân của Công an nhân dân và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm.

Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ

03/03/2020 15:50:00 CH
PhuthoPortal -  Ngày 3/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 737/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ. Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Đề xuất sửa đổi Luật Cư trú

17/02/2020 14:33:00 CH
Bộ Công an đang dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) trong đó có đề xuất một số nội dung sửa đổi chủ yếu về quyền, trách nhiệm của công dân về cư trú; về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; quy định rõ hơn trách nhiệm của Bộ Công an trong công tác đăng ký, quản lý cư trú gắn với việc xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.