PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

Links Manager

Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 và các năm tiếp theo

(2/06/2017)

PhuthoPortal - Ngày 31/5/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2232/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 và các năm tiếp theo.


Thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” năm 2017

PhuthoPortal – Ngày 31/5/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2192/KH-UBND về thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” năm 2017.


Tổ chức Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2017

PhuthoPortal - Ngày 31/5/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2188/KH-UBND về tổ chức Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2017.


Hướng dẫn quyết toán thuốc do Dự án Phòng, chống HIV/AIDS cấp bằng hiện vật

Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn quyết toán thuốc do Dự án Phòng, chống HIV/AIDS cấp bằng hiện vật.


Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2017

PhuthoPortal - Ngày 28/4/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1708/KH-UBND về phòng, chống HIV/AIDS năm 2017.


Tin đã đưa ngày Tới
Links Manager

Hơn 350 nghìn lượt người bán dâm được hỗ trợ, hòa nhập cộng đồng

Thực hiện Nghị quyết 24/2012/NQ-QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, không áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người có hành vi bán dâm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mới về phòng, chống tệ nạn mại dâm; hướng dẫn xây dựng các mô hình tại cộng đồng nhằm hỗ trợ giúp đỡ người bán dâm hòa nhập cộng đồng.


Tiếp tục mở rộng chương trình cai nghiện bằng methadone

Sau 4 năm thực hiện chương trình cai nghiện bằng chất thay thế Methadone, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và sẽ tiếp tục nhân rộng ra các địa phương trong cả nước. 


Cần chung tay giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện

Hiện nay, số đối tượng cai nghiện thành công, tái hoà nhập cộng đồng và có việc làm ổn định chiếm tỷ lệ rất nhỏ.