Quy hoạch - kế hoạch

Quy hoạch - Kế hoạch

Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (đợt 02)

07/06/2019 16:12:00 CH
Phuthoportal - Ngày 05/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1286/QĐ-UBND về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (đợt 02).

Công bố bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch

22/03/2019 10:41:00 SA
Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 616/QĐ-UBND về việc Công bố bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

21/01/2019 10:53:00 SA
Ngày 21/1/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

21/07/2018 14:50:00 CH
Phuthoportal - Ngày 20/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14 /2018/QĐ-UBND Bổ sung Điều 1 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018-2020.

19/07/2018 15:05:00 CH
Phuthoportal - Ngày 19/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3163/KH-UBND Thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018-2020.

Điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020

11/07/2018 14:13:00 CH
PhuthoPortal -  Ngày 10/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộtrên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020.