Quy hoạch - kế hoạch

Quy hoạch - Kế hoạch

Điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020

11/07/2018 14:13:00 CH
PhuthoPortal -  Ngày 10/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộtrên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020.  

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

24/05/2018 11:13:00 SA
Phuthoportal - Ngày 21/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 8/2018/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba đến năm 2020

21/05/2018 15:49:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 18/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1095/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba đến năm 2020.

Phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba đến năm 2020

21/05/2018 15:49:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 18/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1095/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba đến năm 2020.

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê đến năm 2020

19/05/2018 10:54:00 SA
Phuthoportal - Ngày 18/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1098/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê đến năm 2020.

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê đến năm 2020

19/05/2018 10:54:00 SA
Phuthoportal - Ngày 18/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1098/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê đến năm 2020.