Số liệu thống kê

Năm 2019

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2019

29/08/2019 15:55:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 26/8, Cục Thống kê tỉnh ban hành báo cáo sô 361/BC-CTK về tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2019