Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2016 - 2017
 
THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH, THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017

UBND TỈNH PHÚ THỌ

BAN TỔ CHỨC CÁC HỘI THI

SÁNG TẠO KỸ THUẬT

Số: 397/TL-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     Phú Thọ, ngày 23 tháng 11 năm 2016

 

 

THỂ LỆ

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH, THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG

TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2017

 

Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật; Thông tư số 52/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động của hội thi sáng tạo kỹ thuật; Quyết định số 2737/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc kiện toàn Ban tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ hàng năm.Ban tổ chức các hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2017, cụ thể như sau:

 

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

 

Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng được tổ chức hàng năm nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng trên toàn tỉnh, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

 

Điều 2. Cơ quan tổ chức và phối hợp

 

1. Cơ quan tổ chức:UBND tỉnh Phú Thọ (Ban tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh).

 

2. Cơ quan thường trực: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

 

3.Cơ quan phối hợp:    

 

- Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

 

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

 

- Sở Khoa học và Công nghệ;

 

- Sở Thông tin và Truyền thông;

 

- Liên đoàn Lao động tỉnh;

 

- Báo Phú Thọ;

 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

 

- Sở Công thương;

 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Điều 3. Đối tượng dự thi

 

Tất cả các thanh niên, thiếu niên, nhi đồng sống và học tập trên địa bàn tỉnh từ 6 đến 19 tuổi (sinh ngày 31/7/1998 đến 31/7/2011) đều có quyền dự thi. Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở miền núi, người dân tộc tham gia dự thi.

 

Điều 4. Lĩnh vực dự thi

 

Các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi thuộc 5 lĩnh vực sau:

 

1. Đồ dùng dành cho học tập.

 

2. Phần mềm tin học.

 

3. Sản phẩm thân thiện với môi trường.

 

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em.

 

5. Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

 

Điều 5. Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá đối với giải pháp dự thi

 

1. Đề tài dự thi yêu cầu phải có mô hình. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi;

 

2. Các mô hình, sản phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng áp dụng;

 

3. Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có trong nước, khuyến khích sử dụng các phế liệu trong sinh hoạt gia đình, học tập, trường lớp.

 

4. Bắt buộc phải có một bản thuyết minh cho mô hình, sản phẩm kèm theo.

 

Điều 6. Yêu cầu đối với người dự thi

 

1. Người dự thi phải nằm trong độ tuổi quy định tại Điều 3 của Thể lệ này.

 

2. Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm tập thể.

 

3. Người dự thi được quyền nhờ người khác làm sản phẩm trên cơ sở ý tưởng sáng tạo của mình.

 

4. Người dự thi phải có hồ sơ tham dự Cuộc thi.

 

Điều 7. Hồ sơ tham dự Cuộc thi

 

-Hồsơ có 02 bộ, mỗi bộ gồm:

 

+ Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu);

 

+ Mô hình, sản phẩm dự thi;

 

+ Bản thuyết minh mô hình, sản phẩm dự thi;

 

+ Ảnh tác giả: Mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4 x 6 cm, ghi rõ họ, tên ở mặt sau;

 

+ Bản sao giấy khai sinh của người dự thi.

 

- Hồ sơ dự thi phải được đựng trong phong bì, ngoài đề rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc của người dự thi, những tài liệu có trong hồ sơ.

 

- Phiếu đăng ký dự thi phải có xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường nơi tác giả đang theo học hoặc xác nhận của lãnh đạo địa phương nơi tác giả cư trú.

 

- Hồ sơ dự thi gửi về Ban tổ chức Cuộc thi theo địa chỉ sau:

 

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ

 

Khu 4 - Phường Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

 

Điện thoại: 0210.3817412;  Fax:0210.3845419;   Email: btchtpt@gmail.com

 

Chi tiết về Cuộc thi xem trên Website: trithucdatto.vn

 

Điều 8. Giải thưởng

 

Tổng số giải thưởng 41 giải, gồm: 01 giải đặc biệt cho 5 lĩnh vực, 05 giải nhất, 05 giải nhì, 10 giải ba và 20 giải khuyến khích.

 

+ Giải đặc biệt: 10.000.000 đồng.

 

+ Giải nhất: 7.000.000 đồng.

 

+ Giải nhì: 5.000.000 đồng.

 

+ Giải ba: 4.000.000 đồng.

 

+ Khuyến khích: 3.000.000 đồng.

 

 Các giải cao được chọn tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2017.

 

Giải đặc biệt chung cho cả 5 lĩnh vực dành cho đối tượng dự thi có giải pháp đặc biệt, độc đáo.

 

Điều 9. Thời gian tổ chức

 

- Tổ chức các đoàn tuyên truyền vận động trường học, các huyện, thành thị triển khai tổ chức tham gia Cuộc thi (Từ tháng 01 đến tháng 7 năm 2017).

 

- Nhận đăng ký, thu thập, hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ Cuộc thi (đến ngày 10 tháng 7 năm 2017).

 

- Tổng hợp, phân loại, sơ loại sản phẩm (trước ngày 15 tháng 7 năm 2017).

 

- Thành lập hội đồng giám khảo chấm điểm, tuyển chọn các công trình tham gia Cuộc thi toàn quốc (Trong tháng 7 năm 2017).

 

Điều 10. Điều khoản thi hành

 

- Ban tổ chức Cuộc thi sẽ có hình thức khen, thưởng đối với các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, phổ biến và tổ chức Cuộc thi.

 

- Các tác giả có mô hình, sản phẩm đạt giải toàn quốc, được Ban tổ chức cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí tàu xe đi về và lưu trú trong quá trình nhận giải thưởng.

 

Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì chưa hợp lý, phát sinh, các tổ chức, cá nhân phản ảnh về cơ quan thường trực Cuộc thi (Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh) để xem xét, sửa đổi cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);                                                                                                                                                                                              TM. BAN TỔ CHỨC

- Ông: Hà Kế San - PCT UBND tỉnh (B/c);                                                                                                                                                           KT. TRƯỞNG BAN

- Thành viên BTC;                                                                                                                                                                                                 PHÓ TRƯỞNG BAN

- Liên hiệp các Hội KH&KT;

- Tỉnh đoàn thanh niên;                                                                                                                                                                                                    (Đã ký)

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- UBND các huyện, thành, thị;                                                                                                                                                                    CHỦ TỊCH - LIÊN HIỆP CÁC HỘI

- Các trường ĐH, CĐ,THCN                                                                                                                                                                          KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

- Các trường TH, THCS, THPT;                                                                                                                                                                                Hoàng Văn Tuyển

- Lưu VT.


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm