Thông báo
 
Thông báo xin thôi quốc tịch Việt Nam
Theo quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam tại khoản 2 điều 29 Luật quốc tịch, thì Sở Tư pháp có trách nhiệm đăng thông báo về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử ở địa phương.


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm