Thông báo
 
Thông báo về việc triển khai luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá

- Kể từ ngày 01/01/2017 các cơ quan, tổ chức đang thu các khoản phí theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí, Phụ lục ban hành kèm theo Công văn só 13373/BTC-QLG ngày 23/9/2016 của Bộ Tài chính phải dừng thu theo cơ chế phí, dừng sử dụng biên lai thu phí.

 

- Thực hiện kê khai, quyết toán và nộp vào NSNN đầy đủ các khoản phí theo quy định của Pháp lệnh phí và lệ phí phát sinh đến ngày 31/12/2016.

 

- Kể từ ngày 01/01/2017, đối với các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của các Luật thuế (Thuế GTGT, Luật thuế TNDN…) và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, các văn bản pháp luật chuyên ngành. Khi thu tiền phải sử dụng hóa đơn theo quy định tại thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

 

- Cục Thuế tỉnh Phú Thọ thông báo để các cơ quan, tổ chức biết và thực hiện./.

 

Chi tiết xem tệp đính kèm


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm