Links Manager

Thành lập Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017

PhuthoPortal – Ngày 06/01/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 236/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017.


Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2017

PhuthoPortal - Ngày 24/1/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 09/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 1/2017.


Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2016

PhuthoPortal – Ngày 26/12/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 242/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2016.


Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2016

PhuthoPortal – Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 212/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2016.


Thông cáo báo chí về việc tổ chức hội nghị biểu dương "Những cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong đồng bào Dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh"

PhuthoPortal - Ngày 03/11/2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã có thông cáo báo chí về tổ chức hội nghị biểu dương “Những cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong đồng bào Dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh tham gia tích cực Chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác xã hội tốt” lần thứ IV (giai đoạn 2011 - 2016).


Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2016

PhuthoPortal – Ngày 25/10/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 183/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2016.


Thông cáo báo chí tổ chức triển lãm Ảnh và Phim phóng sự - Tài liệu trong Cộng đồng ASEAN tại Việt Nam

PhuthoPortal - Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN, về sự hình thành của Cộng đồng ASEAN và các lợi ích do Cộng đồng mang lại. Hưởng ứng năm Cộng đồng ASEAN chính thức ra đời ngày 31/12/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo giao Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ tổ chức “Triển lãm Ảnh và Phim phóng sự - Tài liệu trong Cộng đồng ASEAN tại Việt Nam” tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Phú Thọ, thời gian từ ngày 27 đến 29/10/2016.


Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm

PhuthoPortal - Ngày 03/10/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 167/BC-UBND về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2016.


Tổ chức họp báo tuyên truyền kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh và phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Phú Thọ trên Tổng đài Viettel

PhuthoPortal - Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng của trung ương và của tỉnh về các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh (08/9/1891 - 08/9/2016), 20 năm ngày tái lập tỉnh Phú Thọ (01/01/1997 - 01/01/2017) và cuộc thi tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Phú Thọ trên tổng đài của Viettel, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức họp báo tuyên truyền kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Phú Thọ và phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Phú Thọ trên tổng đài Viettel.


Thông tin báo chí về việc tổ chức giao thông qua cầu Việt Trì, cầu Hạc Trì, Quốc lộ 2 - tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal – Vừa qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có thông tin báo chí về việc tổ chức giao thông qua cầu Việt Trì, cầu Hạc Trì, Quốc lộ 2 - tỉnh Phú Thọ.


Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2016

PhuthoPortal - Ngày 25/8/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 140/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2016.


Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2016

PhuthoPortal - Ngày 25/7/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 119/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2016.


Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2016

PhuthoPortal – Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 100/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh tháng 6 và tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016.


Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2016

PhuthoPortal - Ngày 25/5/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 68/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2016.


Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2016

PhuthoPortal - Ngày 25/4/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 52/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2016.