THÔNG CÁO BÁO CHÍ
 
Thông cáo báo chí về việc tổ chức hội nghị biểu dương "Những cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong đồng bào Dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh"

PhuthoPortal - Ngày 03/11/2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã có thông cáo báo chí về tổ chức hội nghị biểu dương “Những cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong đồng bào Dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh tham gia tích cực Chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác xã hội tốt” lần thứ IV (giai đoạn 2011 - 2016).


Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và công tác xã hội tốt là những nội dung trọng tâm của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì và phát động.

 

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, MTTQ và các ban ngành đoàn thể trong tỉnh, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và công tác xã hội tốt đã được phát triển rộng khắp và nhận được sự hưởng ứng tích cực, tự giác tham gia của các tầng lớp nhân dân,trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo. Hiệnnay, toàn tỉnh có 01 huyện, 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Những kết quả đạt được trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, công tác xã hội tốt trong đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo đã góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH, bộ mặt nông thôn thay đổi đáng kể, đặc biệt là bộ mặt nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo từng bước được cải thiện, nhân dân phấn khởi, hăng hái tham gia lao động sản xuất, đẩy lùi đói nghèo, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội; góp phần củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

 

Từ thực tiễn sinh động, phong phú của phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo về xây dựng nông thôn mới, sản xuất kinh doanh và công tác xã hội.  Nhằm động viên khích lệ, biểu dương khen thưởng và tôn vinh các cá nhân và hộ gia đình tham gia tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác xã hội tốt,phục vụ làng xã, thôn bản, khu dân cư, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị biểu dương “Những cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong đồng bào Dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh tham gia tích cực Chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác xã hội tốt” lần thứ IV (giai đoạn 2011 - 2016).

 

- Thời gian: 08 giờ, ngày 19/11/2016.

 

- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

 

- Thành phần dự hội nghị: Trong hàng trăm tấm gương tiêu biểu xuất sắc từ cơ sở, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã lựa chọn, bình xét 140 tấm gương tiêu biểu, xuất sắc nhất tham dự hội nghị biểu dương các cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh tham gia tích cực Chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác xã hội tốt” lần thứ IV (Giai đoạn 2011 - 2016) ở cấp tỉnh. Trong đó có 65 đại biểu là đồng bào dân tộc thiểu số; 75 đại biểu là đồng bào theo đạo.

 

- Chương trình hội nghị: Hội nghị thông qua Báo cáo đánh giá kết quả “Những cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh tham gia tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác xã hội tốt” lần thứ IV, giai đoạn 2011 - 2016. Định hướng phong trào thi đua tiến tới hội nghị biểu dương lần thứ V; Giao lưu sân khấu với các điển hình tiên tiến và khen thưởng tôn vinh những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

 

- Hình thức tôn vinh, khen thưởng tại hội nghị:

 

Nhân dịp này, 10 đại biểu được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tặng bằng khen; 140 đại biểu được Uỷ ban MTTQ tỉnh cấp giấy chứng nhận và phần thưởng.


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm
     

 

Tin mới hơn

 

Các tin khác