THÔNG CÁO BÁO CHÍ
 
Giao Sở Thông tin và Truyền thông, thông tin và đón tiếp các cơ quan báo chí tuyên truyền các hoạt động trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017

PhuthoPortal - Ngày 21/3/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số: 1001 /UBND-KGVX về giao Sở Thông tin và Truyền thông, thông tin và đón tiếp các cơ quan báo chí tuyên truyền các hoạt động trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017


1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, làm đầu mối cung cấp các thông tin về các hoạt động trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017.

 

- Hỗ trợ tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho các cơ quan báo chí khi về tác nghiệp đưa tin các hoạt động trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu như: tổ chức Trung tâm báo chí, hỗ trợ nơi ăn, nghỉ cho các phóng viên…(địa điểm dự kiến tại Nhà khách Quân Khu 2). Giao Sở Thông tin và Truyền thông làm việc cụ thể với Nhà khách Quân Khu 2 để được giúp đỡ.

 

2. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông lập dự toán kinh phí hỗ trợ để triển khai các hoạt động gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong kinh phí tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017

 

Tài liệu đính kèm


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm
     

 

Tin mới hơn

 

Các tin khác