Links Manager

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2017

PhuthoPortal - Ngày 27/11/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 201/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 11/2017.


Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2017

PhuthoPortal - Ngày 25/10/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 177/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 10/2017.


Thông cáo báo chí Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 11/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác sưu tầm, thẩm định, công bố, sử dụng các tài liệu, ấn phẩm và khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức đã sưu tầm và hiến tặng tài liệu liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.


Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2017

PhuthoPortal - Ngày 28/9/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 158/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 9/2017.


Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2017

PhuthoPortal - Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 134/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 8/2017.


Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2017

PhuthoPortal - Ngày 24/7/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 128/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 7/2017.


Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2017

PhuthoPortal - Ngày 26/6/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 103/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 6/2017.


Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2017

PhuthoPortal - Ngày 24/5/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 83/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 5/2017.


Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2017

PhuthoPortal - Ngày 25/4/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 67/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 4/2017.


Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và điều hành lễ dâng hương sáng 10/3 năm Đinh Dậu tại Đền Hùng

PhuthoPortal - Trân trọng đăng tải bài phát biểu của đồng chí Hà Kế San - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu tại Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu 2017


Chúc văn Giỗ Tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu - 2017

Trân trọng giới thiệu Chúc văn Giỗ Tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu - 2017.


Thông cáo báo chí về hoạt động của Trung tâm báo chí phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017

PhuthoPortal - Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017; nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phục vụ giỗ Tổ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí tác nghiệp; Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Trung tâm Báo chí phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017.


Thông cáo báo chí giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017

PhuthoPortal - Ban Tổ chức vừa ban hành thông cáo báo chí giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017.


Chương trình tổng thể hoạt động Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017


Thông cáo báo chí của Ban tổ chức “Hội Sách Đất Tổ năm 2017”