HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP
 
422 doanh nghiệp được thành lập mới trong 9 tháng năm 2016

PhuthoPortal - Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, tính đến ngày 15/9/2016, toàn tỉnh đã cấp đăng ký thành lập mới cho 422 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 1.763 tỷ đồng, tăng 21,3% về số doanh nghiệp và tăng 6,6% về số vốn đăng ký (bình quân vốn đăng ký một doanh nghiệp đạt 4,18 tỷ đồng). 


 

Bên cạnh số doanh nghiệp thành lập mới thì số doanh nghiệp làm thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh có 23 doanh nghiệp, giảm 8% so với cùng kỳ. Trong đó có 15 công ty trách nhiệm hữu hạn (chiếm 65,2%), 6 công ty cổ phần, 2 doanh nghiệp tư nhân.

 

Ngoài ra, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 96 doanh nghiệp, tăng 62,7% so với cùng kỳ, gồm: 58 công ty trách nhiệm hữu hạn (chiếm 60,4%), 31 công ty cổ phần (chiếm 32,3%), 7 doanh nghiệp tư nhân.

 

Nguyễn Liên


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm
     

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH