Links Manager

Lễ hội Đền Hùng

(9/07/2013)

PhuthoPortal - Lễ hội Đền Hùng là Lễ hội có quy mô lớn nhất trong cả nước. Lễ hội diễn ra từ sau tết Nguyên đán đến hết tháng ba âm lịch. Lượng khách đến tham dự Lễ hội đông nhất từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 3 âm lịch.


Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ

PhuthoPortal - Lễ hội tổ chức chính vào ngày 07 tháng giêng âm lịch hàng năm. Ngoài ra còn có các ngày lễ khác như ngày 10 và 11 tháng 2 (âm lịch), ngày 12 tháng 3 (âm lịch), ngày 13 tháng 8 (âm lịch), và ngày 25 tháng 12 (âm lịch) là ngày “Tiên thăng về trời”. 


Lễ hội bơi chải Bạch Hạc

PhuthoPortal - Địa điểm Lễ hội: Phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Thời gian tổ chức Lễ hội: Ngày 10 tháng 3 âm lịch.


Hội Phết Hiền Quan

PhuthoPortal - Địa điểm tổ chức lễ hội: Xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Thời gian diễn ra lễ hội: Ngày 12 và 13 tháng giêng âm lịch hàng năm.


Lễ rước ông Khiu - bà Khiu

PhuthoPortal - Lễ hội được tổ chức tại xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì. Thời gian tổ chức lễ hội: Ngày 04 tháng 01 âm lịch hàng năm.


Lễ hội Trò Trám và rước lúa thần

PhuthoPortal - Lễ hội được tổ chức tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Thời gian tổ chức: Đêm ngày 11 và ngày 12 tháng giêng âm lịch hàng năm. 


Lễ hội Tịch Điền (Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa)

PhuthoPortal - Lễ hội được tổ chức tại xã Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Thời gian tổ chức lễ hội vào ngày 01 tháng 6 âm lịch hàng năm


Tin đã đưa ngày Tới