Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Bùi Chí Thanh
UBND Huyện Thanh Thủy
Giám đốc
Đặng Văn Huệ
UBND Huyện Thanh Thủy
Trưởng phòng
Đồng Trung Dũng
UBND Huyện Thanh Thủy
Trưởng phòng
Dương Thị Hiếu
UBND Huyện Thanh Thủy
Trưởng Đài TT
Hạ Kim Thìn
UBND Huyện Thanh Thủy
trưởng ban quân sự
Hà Thị Thanh Hương
UBND Huyện Thanh Thủy
Chuyên viên
Hà Tiến Vượng
UBND Huyện Thanh Thủy
Trưởng ban tổ chức
Nguyễn Anh Tuấn
UBND Huyện Thanh Thủy
Trưởng ban
Nguyễn Anh Tùng
UBND Huyện Thanh Thủy
Trưởng phòng
Nguyễn Bá Bào
UBND Huyện Thanh Thủy
Trưởng phòng
baonb.UBthanhthuy@phutho.gov.vn
Nguyễn Đức Hưởng
UBND Huyện Thanh Thủy
Chuyên viên
Nguyễn Hồng Phúc
UBND Huyện Thanh Thủy
Chuyên viên
Nguyễn Mạnh Sơn
UBND Huyện Thanh Thủy
Chủ tịch
Nguyễn Ngọc Thạch
UBND Huyện Thanh Thủy
Trưởng phòng
Nguyễn Quang Anh
UBND Huyện Thanh Thủy
Trưởng ban
Nguyễn Tiến Năng
UBND Huyện Thanh Thủy
Chuyên viên
Nguyễn Tiến Thông
UBND Huyện Thanh Thủy
Chuyên viên
Nguyễn Trọng Luyện
UBND Huyện Thanh Thủy
Chuyên viên
Nguyễn Văn Cường
UBND Huyện Thanh Thủy
Trưởng phòng
cuongnv.UBthanhthuy@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Hòa
UBND Huyện Thanh Thủy
Phó Chủ tịch
0-20 | 35 |    Trang    1 Sau ››