Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Cao Thế Từng
UBND Huyện Phù Ninh
Bí thư
Tungct.ubphuninh@phutho.gov.vn
Đào Tiến Tiếp
UBND Huyện Phù Ninh
Bí thư
Tiepdt.ubphuninh@phutho.gov.vn
Đinh Công Tiến
UBND Huyện Phù Ninh
Bí thư
Tiendc.ubphuninh@phutho.gov.vn
Đỗ Anh Tuấn
UBND Huyện Phù Ninh
Bí thư
Tuanda.ubphuninh@phutho.gov.vn
Dương Đình Khắc
UBND Huyện Phù Ninh
Chánh Văn phòng
khacdd.ubphuninh@phutho.gov.vn
Dương Đình Khắc
UBND Huyện Phù Ninh
Phó Chủ tịch
khacdd.ubphuninh@phutho.gov.vn
Hán Công Tráng
UBND Huyện Phù Ninh
Bí thư
Tranghc.ubphuninh@phutho.gov.vn
Hoàng Văn Thắng
UBND Huyện Phù Ninh
Bí thư
Thanghv.ubphuninh@phutho.gov.vn
Khuất Văn Trọng
UBND Huyện Phù Ninh
Bí thư
Trongkv.ubphuninh@phutho.gov.vn
Lê Đức Thể
UBND Huyện Phù Ninh
Bí thư
Theld.ubphuninh@phutho.gov.vn
Lê Quang Tiếp
UBND Huyện Phù Ninh
Bí thư
Tieplq.ubphuninh@phutho.gov.vn
Lê Thị Mai Yến
UBND Huyện Phù Ninh
Bí thư
Yenltm.ubphuninh@phutho.gov.vn
Nguyễn Ngọc Hơn
UBND Huyện Phù Ninh
Chủ tịch
honnn.ubphuninh@phutho.gov.vn
Nguyễn Ngọc Vân
UBND Huyện Phù Ninh
Bí thư
Vannn.ubphuninh@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Phương Thúy
UBND Huyện Phù Ninh
Bí thư
Thuyntp.ubphuninh@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Trang
UBND Huyện Phù Ninh
Bí thư
Trangntt.ubphuninh@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Thụ
UBND Huyện Phù Ninh
Bí thư
Thunv.ubphuninh@phutho.gov.vn
Phạm Văn Thức
UBND Huyện Phù Ninh
Trưởng phòng
thucpv.UBPhuninh@phutho.gov.vn
Phạm Văn Toán
UBND Huyện Phù Ninh
Bí thư
Toanpv.ubphuninh@phutho.gov.vn
Phan Thị Anh Thư
UBND Huyện Phù Ninh
Bí thư
Thupta.ubphuninh@phutho.gov.vn
0-20 | 26 |    Trang    1 Sau ››