Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Bùi Đức Nhẫn
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Giám đốc
nhanbd.soldtbxh@phutho.gov.vn
Đinh Trọng Hồng
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Phó Giám đốc
hongdt.soldtbxh@phutho.gov.vn
Hà Thị Thu Thủy
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Bí thư
Thuyhtt.soldtbxh@phutho.gov.vn
Hoàng Tuấn Minh
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Bí thư
Minhht.soldtbxh@phutho.gov.vn
Ngô Hữu Lộc
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Bí thư
Locnh.soldtbxh@phutho.gov.vn
Nguyễn Anh Tuấn
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Bí thư
Tuanna.soldtbxh@phutho.gov.vn
Nguyễn Bình Minh
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Bí thư
Minhnb.soldtbxh@phutho.gov.vn
Nguyễn Đình Tráng
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Bí thư
Trangnd.soldtbxh@phutho.gov.vn
Nguyễn Hiển Ngọc
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Bí thư
Ngocnh.soldtbxh@phutho.gov.vn
Nguyễn Hoàng Phương
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Bí thư
Phuongnh.soldtbxh@phutho.gov.vn
Nguyễn Minh Tân
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Bí thư
Tannm.soldtbxh@phutho.gov.vn
Nguyễn Ngọc Vũ
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Bí thư
vunn.soldtbxh@phutho.gov.vn
Nguyễn Phúc Phú
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Phó Giám đốc
phunp.soldtbxh@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Diệu Thúy
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Bí thư
Thuyntd.soldtbxh@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Thủy
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Bí thư
Thuyntt.soldtbxh@phutho.gov.vn
Nguyễn Thúy Phượng
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Chuyên viên
phuongnt.soldtbxh@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Thịnh
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Bí thư
Thinhnv.soldtbxh@phutho.gov.vn
Nguyễn Xuân Khôi
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Phó Giám đốc
Khoinx.soldtbxh@phutho.gov.vn
Phạm Anh Tuấn
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Bí thư
Tuanpa.soldtbxh@phutho.gov.vn
Phạm Quang Nhạc
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Chánh Văn phòng
Nhacpq.soldtbxh@phutho.gov.vn
0-20 | 24 |    Trang    1 Sau ››