Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Bùi Văn Lời
UBND Huyện Lâm Thao
Trưởng phòng
loibv.UBlamthao@phutho.gov.vn
Cao Thị Việt Nga
UBND Huyện Lâm Thao
Trưởng phòng
ngactv.UBlamthao@phutho.gov.vn
Cao Xuân Hải
UBND Huyện Lâm Thao
Phó Chủ tịch
haicx.UBlamthao@phutho.gov.vn
Đào Thị Bích Ngọc
UBND Huyện Lâm Thao
Trưởng phòng
ngocdtb.UBlamthao@phutho.gov.vn
Hà Ngọc Giang
UBND Huyện Lâm Thao
Trưởng phòng
gianghn.UBlamthao@phutho.gov.vn
Lê Anh Văn
UBND Huyện Lâm Thao
Trưởng phòng
vanla.UBlamthao@phutho.gov.vn
Lê Đức Thắng
UBND Huyện Lâm Thao
Trưởng phòng
thangld.UBlamthao@phutho.gov.vn
Ngô Đức Sáu
UBND Huyện Lâm Thao
Chánh Văn phòng
saund.UBlamthao@phutho.gov.vn
Nguyễn Hữu Chí
UBND Huyện Lâm Thao
Trưởng phòng
chinh.UBlamthao@phutho.gov.vn
Nguyễn Mạnh Toàn
UBND Huyện Lâm Thao
Trưởng phòng
toannm.UBlamthao@phutho.gov.vn
Nguyễn Ngọc Thuần
UBND Huyện Lâm Thao
Trưởng phòng
thuannn.UBlamthao@phutho.gov.vn
Nguyễn T. Bích Ngọc
UBND Huyện Lâm Thao
Trưởng phòng
ngocntb.UBlamthao@phutho.gov.vn
Nguyễn T. Minh Hồ
UBND Huyện Lâm Thao
Trưởng phòng
hontm.UBlamthao@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Thành
UBND Huyện Lâm Thao
Trưởng phòng
thanhnt.UBlamthao@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Oanh
UBND Huyện Lâm Thao
Trưởng phòng
oanhnv.UBlamthao@phutho.gov.vn
Triệu Việt Bắc
UBND Huyện Lâm Thao
Trưởng phòng
bactv.UBlamthao@phutho.gov.vn
Trịnh Thế Truyền
UBND Huyện Lâm Thao
Phó Chủ tịch
truyentt.UBlamthao@phutho.gov.vn
UBND huyện Lâm Thao
UBND Huyện Lâm Thao
Bí thư
UBlamthao@phutho.gov.vn
Vương Đức Thủy
UBND Huyện Lâm Thao
Chủ tịch
thuyvd.UBlamthao@phutho.gov.vn
0-19 | 19 |    Trang    1