Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Khổng Danh Đạt
Văn phòng UBND tỉnh
Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Ngọc Anh
Văn phòng UBND tỉnh
Phó Chánh Văn phòng
anhnn@phutho.gov.vn
Nguyễn Quốc Bảo
Văn phòng UBND tỉnh
Phó Chánh Văn phòng
Thiều Vinh
Văn phòng UBND tỉnh
Chánh Văn phòng
thieuvinh@phutho.gov.vn
0-4 | 4 |    Trang    1