Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Hà Thanh Vân
UBND Huyện Tân Sơn
Chánh Thanh tra
vanht.UBtanson@phutho.gov.vn
Hà Thị Hương
UBND Huyện Tân Sơn
Trưởng phòng
huonght.UBtanson@phutho.gov.vn
Hà Trường Ngọt
UBND Huyện Tân Sơn
Trưởng phòng
ngotht.UBtanson@phutho.gov.vn
Nguyễn Bá Khuyến
UBND Huyện Tân Sơn
Chủ tịch
khuyennb.UBtanson@phutho.gov.vn
Nguyễn Hoàng Trung
UBND Huyện Tân Sơn
Trưởng phòng
trungnh.UBtanson@phutho.gov.vn
Nguyễn Quốc Việt
UBND Huyện Tân Sơn
Trưởng phòng
vietnq.UBtanson@phutho.gov.vn
Nguyễn Thành Trung
UBND Huyện Tân Sơn
Trưởng phòng
trungnt.UBtanson@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Ngọc
UBND Huyện Tân Sơn
Trưởng phòng
ngocnt.UBtanson@phutho.gov.vn
Nguyễn Tiến Khang
UBND Huyện Tân Sơn
Trưởng phòng
khangnt.UBtanson@phutho.gov.vn
Nguyễn Tuấn Sơn
UBND Huyện Tân Sơn
Trưởng phòng
sonnt.UBtanson@phutho.gov.vn
Nguyễn Xuân Hải
UBND Huyện Tân Sơn
Trưởng phòng
hainx.UBtanson@phutho.gov.vn
Phùng Quốc Minh
UBND Huyện Tân Sơn
Phó Trưởng phòng
minpq.UBtanson@phutho.gov.vn
Tạ Ngọc Yến
UBND Huyện Tân Sơn
Phó Chủ tịch
yentn.UBtanson@phutho.gov.vn
Trần Duy Thái
UBND Huyện Tân Sơn
Trưởng phòng
thaitd.UBtanson@phutho.gov.vn
Trần Khắc Thăng
UBND Huyện Tân Sơn
Chánh Văn phòng
thangtk.UBtanson@phutho.gov.vn
UBND huyện Tân Sơn
UBND Huyện Tân Sơn
Bí thư
UBtanson@phutho.gov.vn
Vũ Tiến Bắc
UBND Huyện Tân Sơn
Phó Chủ tịch
bacvt.UBtanson@phutho.gov.vn
0-17 | 17 |    Trang    1