Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Đoàn Kim Ngạc
Đảng ủy khối các CQ tỉnh
Phó Bí thư
ngacdk.duk@phutho.gov.vn
Lê Trường Giang
Đảng ủy khối các CQ tỉnh
Trưởng ban
gianglt.duk@phutho.gov.vn
Lê Văn Lập
Đảng ủy khối các CQ tỉnh
Bí thư
laplv.duk@phutho.gov.vn
Lưu Ngọc Trâm
Đảng ủy khối các CQ tỉnh
Khác
tramln.duk@phutho.gov.vn
Nguyễn Ngọc Lâm
Đảng ủy khối các CQ tỉnh
Trưởng ban
lamnn.duk@phutho.gov.vn
Nguyễn Quang Huy
Đảng ủy khối các CQ tỉnh
Trưởng ban
huynq.duk@phutho.gov.vn
Tạ Phú Thọ
Đảng ủy khối các CQ tỉnh
Phó Bí thư
thotp.duk@phutho.gov.vn
0-7 | 7 |    Trang    1