Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Đào Xuân Quỳnh
Đài Phát thanh và Truyền hình
Trưởng phòng
quynhdx.daiptth@phutho.gov.vn
Dư Văn Quảng
Đài Phát thanh và Truyền hình
Phó Giám đốc
quangdv.daiptth@phutho.gov.vn
Nguyễn Thị Dung
Đài Phát thanh và Truyền hình
Giám đốc
dungnt.daiptth@phutho.gov.vn
Trần Thị Hồng Tâm
Đài Phát thanh và Truyền hình
Phó Giám đốc
tamtth.daiptth@phutho.gov.vn
Trịnh Hùng Sơn
Đài Phát thanh và Truyền hình
Phó Giám đốc
sonth.daiptth@phutho.gov.vn
0-5 | 5 |    Trang    1