Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Đinh Ngọc Thanh
Ban Dân tộc
Trưởng ban
Đinh Phúc Hạnh
Ban Dân tộc
Phó Trưởng ban
Dương Thị Thu Vân
Ban Dân tộc
Phó Trưởng ban
Hà Văn Thịnh
Ban Dân tộc
Trưởng phòng
Thinhhv.bandantoc@phutho.gov.vn
Hoàng Anh Nghĩa
Ban Dân tộc
Trưởng phòng
nghiaha.bandantoc@phutho.gov.vn
Lê Tiến Quân
Ban Dân tộc
Chánh Văn phòng
Quanlt.bandantoc@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Cảnh
Ban Dân tộc
Chánh Thanh tra
Canhnv.bandantoc@phutho.gov.vn
Nguyễn Văn Cường
Ban Dân tộc
Phó Trưởng ban
Cuongnv.bandantoc@phutho.gov.vn
Số 17-Đường Trần Phú - Phường Tân Dân - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Ban Dân tộc
Khác
dtphutho@cema.gov.vn
0-9 | 9 |    Trang    1