Danh bạ điện tử

Đơn Vị

Họ Tên

Họ và tên Phòng ban Chức vụ Email
Đinh Phúc Hạnh
Ban Dân tộc
Phó Trưởng ban
Nguyễn Văn Cường
Ban Dân tộc
Phó Trưởng ban
Cuongnv.bandantoc@phutho.gov.vn
Đinh Ngọc Thanh
Ban Dân tộc
Trưởng ban
Số 17-Đường Trần Phú - Phường Tân Dân - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Ban Dân tộc
Khác
dtphutho@cema.gov.vn
Đào Quang Tiến
Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Trưởng phòng
tiêndq.stttt@phutho.gov.vn
Đõ Xuân Cường
Sở Thông tin và Truyền thông
Phó Trưởng phòng
cuongdx.stttt@phutho.gov.vn
Phạm Quang Hoà
UBND Huyện Thanh Thủy
Bí thư
Nguyễn Mạnh Sơn
UBND Huyện Thanh Thủy
Chủ tịch
Trần Kim Phúc
UBND Huyện Thanh Thủy
Chủ tịch HĐND huyện
Hà Tiến Vượng
UBND Huyện Thanh Thủy
Trưởng ban tổ chức
Nguyễn Ngọc Thạch
UBND Huyện Thanh Thủy
Trưởng phòng
Hạ Kim Thìn
UBND Huyện Thanh Thủy
trưởng ban quân sự
Nguyễn Anh Tuấn
UBND Huyện Thanh Thủy
Trưởng ban
Nguyễn Quang Anh
UBND Huyện Thanh Thủy
Trưởng ban
Nguyễn Văn Hòa
UBND Huyện Thanh Thủy
Phó Chủ tịch
Trần Thị Hồng Liên
UBND Huyện Thanh Thủy
Trưởng ban
Nguyễn Văn Cường
UBND Huyện Thanh Thủy
Trưởng phòng
cuongnv.UBthanhthuy@phutho.gov.vn
Trần Tiến Quân
UBND Huyện Thanh Thủy
Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Vấn
UBND Huyện Thanh Thủy
Phó Chủ tịch
Đồng Trung Dũng
UBND Huyện Thanh Thủy
Trưởng phòng
20-40 | 877 |    Trang    ‹‹ Truoc 1 2 Sau ››