Giới thiệu chung
 
Tỉnh ủy Phú Thọ

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

 

Điện thoại: 0210.3850.611 

 

Fax: 0210.3846065 

 

 

1. THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

 

Đồng chí: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

Đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

 

 

2. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

 

Đồng chí: HOÀNG DÂN MẠC

 

Sinh ngày:  18/11/1958

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: X. Thạch Đồng, H.Thanh Thuỷ

 

Chức vụ: Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

 

Ngày vào Đảng:   02/05/1986

 

Ngày chính thức: 16/05/1987

 

Trình độ CM: ĐHNN, Thạc sỹ QL Kinh tế

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Đồng chí: BÙI MINH CHÂU

 

Sinh ngày: 25/10/1961

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: P.Thanh Miếu, TP.Việt Trì

 

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

 

Ngày vào Đảng:   24/12/1993

 

Ngày chính thức: 24/12/1994

 

Trình độ CM: CNKT, Thạc sỹ QTKD

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Đồng chí: BÙI VĂN QUANG

 

Sinh ngày: 05/6/1967

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: X. Tam Sơn, H. Cẩm Khê

 

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.

 

Ngày vào Đảng:   22/6/1994

 

Ngày chính thức: 22/6/1995

 

Trình độ CM: CNKT, Thạc sỹ QTKD

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Đồng chí:  TRẦN PHÙ TIÊU

 

Sinh ngày: 26/8/1958

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: X. Tứ Mỹ, H. Tam Nông

 

Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

 

Ngày vào Đảng:   12/4/1984

 

Ngày chính thức: 12/4/1985

 

Trình độ CM: Thạc sỹ kinh tế

 

Trình độ LLCT:  Cử nhân

 

 

Đồng chí: VI TRỌNG LỄ

 

Sinh ngày: 20/7/1959

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: X. Đồng Lương, H. Cẩm Khê

 

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

 

Ngày vào Đảng:   28/09/1980

 

Ngày chính thức: 28/03/1982

 

Trình độ CM: CN Luật, CN hành chính

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Đồng chí: HÀ KẾ SAN

 

Sinh ngày: 01/9/1958

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: X. Tử Đà, H. Phù Ninh

 

Chức vụ: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

 

Ngày vào Đảng:   06/08/1982

 

Ngày chính thức: 06/02/1984

 

Trình độ CM: CN Luật, Thạc sỹ CT học

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Đồng chí: HOÀNG CÔNG THỦY

 

Sinh ngày:  28/8/1966

 

Dân tộc:  Kinh

 

Tôn giáo: Không

 

Quê quán: TT. Hạ Hòa, H. Hạ Hòa

 

Chức vụ: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

 

Ngày vào Đảng:   23/12/1994

 

Ngày chính thức: 23/12/1995

 

Trình độ CM: CNKT, Thạc sỹ kinh tế

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Đồng chí: NGUYỄN VĂN KHOẺ

 

Sinh ngày: 01/01/1962

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: X. Minh Côi, H. Hạ Hoà

 

Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

 

Ngày vào Đảng:    20/6/1991

 

Ngày chính thức:  20/6/1992

 

Trình độ CM: CN KHSP, CN hành chính

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Đồng chí: HOÀNG VIỆT ANH

 

Sinh ngày:  15/7/1958

 

Dân tộc:     Kinh

 

Tôn giáo:   Không

 

Quê quán: X. Sơn Nga, H. Cẩm Khê

 

Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

 

Ngày vào Đảng:    15/9/1980

 

Ngày chính thức:  15/3/1982

 

Trình độ CM: Cử nhân Luật

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Đồng chí: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

 

Sinh ngày: 03/10/1971

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: X. Hương Nộn, H. Tam Nông

 

Chức vụ: Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

 

Ngày vào Đảng:   07/10/1997

 

Ngày chính thức: 07/10/1998

 

Trình độ CM: Cử nhân KH sư phạm 

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Đồng chí: ĐINH CÔNG THỰC

 

Sinh ngày: 03/12/1968

 

Dân tộc:    Mường

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: X. Thạch Khoán, H. Thanh Sơn

 

Chức vụ: Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ 

 

Ngày vào Đảng:   05/07/1994

 

Ngày chính thức: 05/07/1995

 

Trình độ CM: Đại học KTQD

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Đồng chí: PHẠM XUÂN KHAI

 

Sinh ngày: 10/4/1962

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: X. An Đạo, H. Phù Ninh

 

Chức vụ: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

 

Ngày vào Đảng:   30/06/1990

 

Ngày chính thức:  30/06/1991

 

Trình độ CM: CN Luật, Thạc sỹ QTKD

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Đồng chí: NGUYỄN HUY HOÀNG

 

Sinh ngày: 17/7/1960

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: TT.Hưng Hoá, H. Tam Nông

 

Chức vụ: Bí thư Thành uỷ Việt Trì 

 

Ngày vào Đảng:   01/02/1985

 

Ngày chính thức: 01/08/1986

 

Trình độ CM: CNKT, CN Luật, Thạc sỹ KT

 

Trình độ LLCT: Cử nhân

Đồng chí:  ĐỖ VĂN HOÀNH

 

Sinh ngày: 01/6/1963

 

Dân tộc:    Kinh

 

Tôn giáo:  Không

 

Quê quán: X. Tiên Lữ, Lập Thạch, Vĩnh Phúc

 

Chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh.

 

Ngày vào Đảng:    25/7/1986

 

Ngày chính thức:  25/7/1987

 

Trình độ CM: ĐHCSND, Thạc sỹ ĐTTP về TNXH

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

 

Đồng chí: ĐINH MẠNH PHÁC

 

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm