Tin hoạt động
 
Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2014

PhuthoPortal - Ngày 6/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2014; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Bùi Minh Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.


Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014

 

Năm 2014, cùng với việc tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển KT – XH, đảm bảo giữ vững an ninh quốc phòng, cấp ủy các cấp đã thường xuyên coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. BTV Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản quan trọng làm cơ sở để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ về công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm chỉ đạo, kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban kiểm tra các cấp, từng bước đảm bảo cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đủ về số lượng cũng như nâng cao chất lượng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã tổ chức khá toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ của cấp ủy giao, trong đó, kiểm tra, xem xét kịp thời những vụ việc nổi cộm, bức xúc, những nơi có vấn đề nội bộ mà dư luận quan tâm. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung thực hiện việc giám sát các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý, trong đó chú trọng đến nội dung gợi ý kiểm điểm đối với đảng viên và tổ chức đảng cuối năm, việc tự phê bình và phê bình của cấp ủy, BTV cấp ủy, tập thể lãnh đạo tổ chức đảng, qua đó xác định đối tượng, nội dung có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra nhằm ngăn chặn vi phạm từ khi mới manh nha. Bên cạnh đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được thực hiện kịp thời; việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên và tổ chức đảng đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, đúng người, đúng lỗi vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát đã góp phần hạn chế, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; ổn định tình hình của địa phương, đơn vị; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự thống nhất trong Đảng.

 

Cụ thể, trong năm 2014, BTV Tỉnh ủy đã thành lập 6 đoàn kiểm tra, kiểm tra đối với 10 tổ chức đảng và 5 đảng viên; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra đối với 13 huyện, thành, thị và một số sở, ngành liên quan về các nội dung như việc sửa chữa, khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công; việc lãnh đạo đối với việc bình xét hộ nghèo, thực hiện chính sách đối với người có công và các hộ nghèo; các nội dung liên quan đến việc thực hiện quy hoạch thủy lợi, gắn với kiểm tra các công trình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nước sạch và chương trình xây dựng nông thôn mới; tình hình thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; kết quả thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030 gắn với kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…

 

Cấp ủy các cấp cũng tiến hành kiểm tra đối với 492 đảng viên; kiểm tra 1.767 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 680 đảng viên và 788 tổ chức đảng. Qua công tác kiểm tra, đã có 2 tổ chức đảng và 244 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Nội dung vi phạm chủ yếu về nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã tiến hành kiểm tra đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Qua kiểm tra cho thấy 96,2% tổ chức đảng thực hiện tốt công tác thi hành kỷ luật trong đảng.

 

Năm 2015 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2015 được xác định là phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp. Do vậy cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp tập trung vào việc nắm bắt tình hình cán bộ, đảng viên, nhất là nhân sự liên quan đến Đại hội Đảng các cấp. Kiên quyết không để cán bộ có vi phạm tham gia cấp ủy và đại biểu dự Đại hội Đảng cấp trên. Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa, nội dung các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015 có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Tập trung giải quyết kịp thời, không để tồn đọng đơn thư tố cáo. Chủ động nắm tình hình và kiểm tra cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy chuẩn bị nhân sự Ủy ban kiểm tra của cấp mình đảm bảo đủ về số lượng, tiêu chuẩn, có phẩm chất, đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới.

 

Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Công Khanh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được; phân tích nguyên nhân những tồn tại, hạn chế công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2014 và nhiệm vụ công tác năm 2015.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Minh Châu nhấn mạnh: Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; đồng thời dự báo tình hình chính trị, an ninh thế giới và khu vực còn nhiều phức tạp. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và khắc phục những tồn tại hạn chế đã nêu trong báo cáo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục bám sát Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 244 của BCH Trung ương Đảng; Hướng dẫn số 04 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng và các văn bản khác của Trung ương, của tỉnh, của ngành để tham mưu cho cấp ủy các cấp cụ thể hóa các nội dung và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình, đặc điểm của mỗi địa phương, đơn vị. Phối hợp với Ban tổ chức của cấp ủy cùng cấp và các cơ quan liên quan để tham mưu, giới thiệu cho cấp ủy những cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, giỏi chuyên môn nghiệp vụ… để bầu vào Ủy ban kiểm tra cấp mình. Chủ động tham gia có chất lượng việc xây dựng các văn kiện đại hội đảng; nghiên cứu, tham gia góp ý sửa đổi Điều lệ Đảng, nhất là những vấn đề có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và của cơ quan kiểm tra trong năm 2015 và cho nhiệm kỳ mới có chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng cấp, từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng phải kết hợp giữa xây và chống, lấy xây là chính. Việc kiểm tra, giám sát phải mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nội dung, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cũng như gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kiên quyết xử lý các sai phạm sau kiểm tra, giám sát, đặc biệt, không để cán bộ có vi phạm tham gia cấp ủy và đại biểu dự Đại hội Đảng cấp trên…

 

Nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.

 

Khuất Thủy


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm