Links Manager

Hội nghị lần thứ Tám - BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

PhuthoPortal - Ngày 16/1, BTV Tỉnh ủy đã triệu tập hội nghị lần thứ Tám - BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Các đồng chí: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện một số Ban xây dựng Đảng Trung ương.


Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

PhuthoPortal - Ngày 11/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, nghe, cho ý kiến vào Báo cáo Đề án củng cố kiện toàn các trung tâm bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) huyện, thành, thị; Báo cáo về việc xây dựng Quy định chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. Cùng dự có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.


10 sự kiện tiêu biểu của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ năm 2016

PhuthoPortal - 1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và nhiều đồng chí Ủy viên Bộ chính trị thăm, làm việc tại tỉnh, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đối với tỉnh; là sự cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.


Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

PhuthoPortal - Ngày 27/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư các huyện, thành, thị ủy và Đảng bộ trực thuộc tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh.


Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

PhuthoPortal - Ngày 23/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, nghe và thảo luận một số nội dung: Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc số 01-QC/TU, ngày 08/01/2016 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020); Báo cáo tóm tắt về dự thảo Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2017. Đồng chí Hoàng Dân Mạc – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.