Links Manager

Thông tin liên quan đến Liên hoan ảnh và phim phóng sự - tài liệu về các dân tộc trong cộng đồng ASEAN tại Việt Nam 2015.

(17/11/2015)

Các văn bản liên quan đến Liên hoan Ảnh và Phim phóng sự - Tài liệu về các dân tộc trong cộng đồng ASEAN tại Việt Nam năm 2015:


Triển khai thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020

PhuthoPotal – Ngày 28/7/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3057/UBND-TH4 về việc triển khai thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020.


Triển khai thực hiện Văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng "Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết" lần thứ 5 năm 2015

PhuthoPotal – Ngày 22/5/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 1855/UBND-VX3 về việc Triển khai thực hiện Văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng "Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết" lần thứ 5 năm 2015.


Kế hoạch Tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014 - 2015

PhuthoPortal - Kế hoạch số 2628/KH-UBND, ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014 - 2015


Hỗ trợ quảng bá cho Festival Di sản UNESCO Việt Nam – ASEAN lần thứ nhất, năm 2013

PhuthoPotal – Ngày 8/10/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 4106/UBND-VX4 về việc hỗ trợ quảng bá cho Festival Di sản UNESCO Việt Nam – ASEAN lần thứ nhất, năm 2013


Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN

PhuthoPotal – Ngày 30/9/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3978/UBND-NV về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN.


Thông tư Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2012-2015

Thông tư số 20/2012/TT-BTC, ngày 15/02/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2012-2015


Tin đã đưa ngày Tới