Giới thiệu chung
 
Ủy ban Nhân dân tỉnh

Địa chỉ: Đường Trần Phú - Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 

 

Điện thoại: 0210.3846647 - 0210.3847393 

 

Fax: 0210.3846816 

 

Email: vpub@phutho.gov.vn 

 

 

THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

 

CHỦ TỊCH:

 

Đồng chí BÙI MINH CHÂU - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

 

 

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH:

 

Đồng chí HÀ KẾ SAN - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đồng chí HOÀNG CÔNG THỦY - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí NGUYỄN THANH HẢI - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

CÁC THÀNH VIÊN UBND TỈNH PHÚ THỌ (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 

1. Đồng chí Đinh Mạnh Phác - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

 

2. Đồng chí Đỗ Văn Hoành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh 

 

3. Đồng chí Phạm Thị Hường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ 

 

4. Đồng chí Trần Mạnh Cường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính 

 

5. Đồng chí Hồ Đại Dũng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

6. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương 

 

7. Đồng chí Nguyễn Văn Quân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải 

 

8. Đồng chí Bùi Đức Nhẫn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

 

9. Đồng chí Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

10. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

11. Đồng chí Hồ Đức Hải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế 

 

12. Đồng chí Nguyễn Thủy Trọng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

 

13. Đồng chí Nguyễn Văn Hậu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

14. Đồng chí Hoàng Quang Trung - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh 

 

15. Đồng chí Phan Quang Thao - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

 

16. Đồng chí Bùi Sơn Thủy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng 

 

17. Đồng chí Nguyễn Bá Tuấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp 

 

18. Đồng chí Đỗ Ngọc Dũng - Giám đốc Sở Ngoại vụ 

 

19. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

20. Đồng chí Thiều Vinh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh 

 

21. Đồng chí Đinh Ngọc Thanh - Trưởng Ban dân tộc

 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

 

Địa chỉ: Đường Trần Phú - Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

 

Điện thoại văn thư: 0210.3846.647

 

Fax: 0210.3846.816 

 

Bộ phận 1 cửa: 0210.3846.647 

 

Thường trực: 0210.3847.393 

 

Vọng gác CA: 0210.3859.415 

 

Email: vpub@phutho.gov.vn 

 

Chánh Văn phòng: Thiều Vinh

 

Các Phó Chánh Văn phòng:

 

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Ngọc Anh

 

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Quốc Bảo

 

- Phó Chánh Văn phòng: Phạm Văn Quang


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm