Ủy ban nhân dân tỉnh

Links Manager

Giới thiệu Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

(8/12/2016)


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6: Thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015

PhuthoPortal - Ngày 3/6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015 và một số nội dung khác. Đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. 


Chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ


Quy chế làm việc của UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 – 2016


Tin đã đưa ngày Tới