Tin hoạt động
 
UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7

PhuthoPortal - Ngày 29/7, đồng chí Nguyễn Đình Cúc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7 nghe các dự thảo báo cáo: Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo chương trình 30a trên địa bàn huyện Tân Sơn thực hiện Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Quy định cụ thể một số nội dung và mức hỗ trợ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014 – 2015.


Toàn cảnh phiên họp

 

Theo dự thảo, Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo chương trình 30a trên địa bàn huyện Tân Sơn thực hiện Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện Tân Sơn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, trình độ sản xuất, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo sớm đưa Tân Sơn thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu.

 

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn các xã thuộc huyện Tân Sơn theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

 

Nội dung hỗ trợ gồm: Hỗ trợ diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch rừng phòng hộ đã giao ổn định từ lâu dài cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nếu tự nguyện tham gia trồng rừng được hỗ trợ mua cây giống, phân bón và chi một phần nhân công trồng rừng; hỗ trợ một lần hộ gia đình được giao đất trồng rừng sản xuất được hỗ trợ mua phân bón, cây giống và chi phí một phần nhân công trồng rừng mức hỗ trợ giống, vật tư, nhân công; hỗ trợ chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế theo quy hoạch đối với nhóm cây trồng; hỗ trợ chăn nuôi và các nội dung theo quyết định 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Dự thảo Quy định cụ thể một số nội dung và mức hỗ trợ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014 – 2015 quy định phạm vi hỗ trợ gồm 72 xã đặc biệt khó khăn, an toàn khu; 224 thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã miền núi khu vực I, II của các huyện: Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Thanh Thủy, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Thanh Ba, Tam Nông, Cẩm Khê, Phù Ninh.

 

Đối tượng hỗ trợ là các hộ nghèo, hộ cận nghèo được xác định theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đối với nhóm hộ được hỗ trợ phải được lựa chọn công khai, dân chủ từ thôn trên cơ sở tự nguyện, gồm những hộ nghèo, hộ cận nghèo và những hộ có uy tín đang sinh sống trên cùng địa bàn, có kinh nghiệm trong sản xuất, có khả năng giúp đỡ, hướng dẫn hộ nghèo, hộ cận nghèo; có cam kết và quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ để thực hiện kế hoạch, dự án sản xuất đã được xác định và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, nhằm tăng thu nhập, tạo việc làm cho các thành viên. Việc thành lập nhóm hộ do UBND xã quyết định, trong đó số hộ không nghèo trong nhóm không quá 20% tổng số hộ của nhóm.

 

Nội dung hỗ trợ gồm: Hỗ trợ giống cây trồng; hỗ trợ giống vật nuôi; hỗ trợ các hoạt động khuyến nông; hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển sản xuất và mua sắm máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm nông sản sau thu hoạch.

 

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến, nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các nội dung dự thảo trình tại phiên họp; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có kế hoạch xây dựng phương án triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

 

Khuất Thủy


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm