Tin hoạt động
 
UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8

PhuthoPortal - Ngày 26/8, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8 nghe các dự thảo: Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 20/11/2009 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nông thôn mới (NTM) tỉnh Phú Thọ đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể nghĩa trang trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Quyết định Quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng đất; Quyết định Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đình Cúc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp.


Toàn cảnh phiên họp

 

Theo dự thảo báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 20/11/2009 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nông thôn mới (NTM) tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, quá trình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 20/11/2009 của BCH Đảng bộ tỉnh đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự chủ động, phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong việc cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết thông qua xây dựng và triển khai các kế hoạch, đề án, chương trình thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý nhằm thực hiện toàn diện các mục tiêu, nội dung của Nghị quyết.

 

Sau 5 năm triển khai thực hiện, chương trình phát triển nông thôn mới đã bước đầu được cải thiện theo kế hoạch. Kinh tế nông thôn tiếp tục được phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn của tỉnh đã có nhiều khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2013 đạt 6,43%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 21 triệu đồng/người/năm, tăng 1,72 lần so với năm 2010; số lao động được tạo việc làm giai đoạn 2010 – 2013 là 51,9 nghìn người, trung bình đạt 12,97 nghìn người/năm. Toàn tỉnh có 2 xã đạt 19 tiêu chí NTM; 25 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí NTM; 75 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí NTM; 134 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí NTM; 11 xã đạt dưới 5 tiêu chí NTM.

 

Như vậy, so với mục tiêu mà Nghị quyết đề ra đến năm 2015, đến nay đã có 3 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra là: lao động được tạo việc làm mới; duy trì kết quả phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS và cơ cấu kinh tế. 7 chỉ tiêu chưa đạt so với mục tiêu đề ra là: tốc độ tăng trưởng kinh tế; ứng dụng công nghệ sinh học đóng góp vào giá trị gia tăng sản xuất nông nghiệp, thủy sản; thu nhập bình quân đầu người; dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh; hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh; mô hình xây dựng nông thôn mới.

 

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc khẳng định: Nghị quyết số 28-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh đã đi vào cuộc sống, đây là một chủ trương đúng đắn của tỉnh và hoàn toàn phù hợp với yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn trong tình hình mới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh. Thông qua chương trình, nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân về xây dựng NTM được nâng lên. Việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết được các cấp, các ngành quán triệt, triển khai, thống nhất, đồng bộ đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện 6 nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết cũng như 7 nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo; tiếp tục xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế để triển khai thực hiện đạt kết quả. Chú trọng đến việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; tập trung chỉ đạo sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước tăng số lượng tiêu chí xây dựng NTM theo lộ trình đã đề ra.

 

Dự thảo Quy hoạch tổng thể nghĩa trang trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 – 2020, định hướng đến năm 2030 cho thấy, hầu hết các nghĩa địa trên địa bàn tỉnh tồn tại từ trước, không có quy hoạch chi tiết xây dựng, đặc biệt, ở khu vực nông thôn, các nghĩa địa đều phát triển tự phát đã tác động tiêu cực đến cảnh quan và môi trường, do vậy, việc cải tạo, sắp xếp, xây dựng và chỉnh trang các nghĩa trang, chấm dứt việc mai táng và xây dựng lăng mộ không theo quy hoạch là rất cần thiết.

 

Mục tiêu của quy hoạch là xác định vị trí, quy mô của các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh nhằm cải tạo, sắp xếp, xây dựng và chỉnh trang các khu vực nhân dân đã sử dụng vào việc táng. Giảm dần, tiến đến chấm dứt việc mai táng và xây dựng lăng mộ không theo quy hoạch… đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 

Cụ thể, giai đoạn 2014 – 2020 tiến hành lập xong quy hoạch chi tiết các loại nghĩa trang trên địa bàn thành phố, thị xã và các thị trấn huyện lỵ; đóng cửa và  di rời phần mộ tại các nghĩa địa và các khu mộ nhỏ lẻ trong khu vực nội thị của các đô thị vào nghĩa trang tập trung theo quy hoạch. Giai đoạn 2020 – 2030 đóng cửa, di rời 33 nghĩa địa vào nghĩa trang tập trung; quy hoạch chỉnh trang, tôn tạo cảnh quan các nghĩa địa tại các xã thuộc thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các thị trấn. Xác định vị trí và quy mô các nghĩa địa cần đóng cửa, di chuyển hoặc quy hoạch cải tạo mở rộng thành nghĩa trang tập trung tại các xã vùng nông thôn còn lại trên địa bàn toàn tỉnh. Từ năm 2015 – 2030 từng bước đầu tư xây dựng theo quy hoạch các nghĩa trang tại các thành phố, thị xã, thị trấn huyện lỵ.

 

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc nhấn mạnh: Quy hoạch, xây dựng các nghĩa trang phải đảm bảo tạo được không gian xanh, sạch, đẹp, văn minh, giảm tối đa vấn đề ô nhiễm môi trường. Do vậy, việc quy hoạch tổng thể cần phải xem xét, nghiên cứu đảm bảo vừa phù hợp, thống nhất với các quan điểm, mục tiêu bảo vệ môi trường; vừa đảm bảo tính ổn định, lâu dài; vừa đảm bảo phù hợp với các quy hoạch chung của tỉnh như quy hoạch xây dựng NTM, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị; vừa đảm bảo phù hợp với phong tục tập quán từng khu vực.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa của việc quy hoạch nghĩa trang đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mỹ quan khu dân cư từ đó thay đổi thói quen, tập quán mai táng không theo quy hoạch của người dân. Cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến thảo luận tại phiên họp để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện bản quy hoạch trình cấp trên xem xét; tiếp tục nghiên cứu, giới thiệu các hình thức mai táng theo công nghệ mới để nhân dân làm quen tiến tới ứng dụng trong các khu nghĩa trang tập trung.

 

Đối với dự thảo Quyết định Quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng đất gồm có 3 chương, 22 điều quy định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tương áp dụng; hạn mức giao đất, công nhận đất ở, diện tích đất tối thiểu được tách thửa đất ở; quản lý, sử dụng đất ở; mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong các nghĩa trang, nghĩa địa; trình tự tiếp nhận, thời gian giải quyết hồ sơ thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng…

 

Dự thảo Quyết định Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định trên địa bàn tỉnh gồm 4 chương, 33 điều quy định cụ thể đối tượng áp dụng; các quy định bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại; các bồi thường thiệt hại về tài sản; các chính sách hỗ trợ; trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện…

 

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, thảo luận của đại biểu và báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp, kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc yêu cầu: Đây là 2 nội dung lớn tác động trực tiếp đến đời sống xã hội, do vậy, cơ quan soạn thảo cần tiếp thu các ý kiến thảo luận, tiếp tục nghiên cứu các quy định về quản lý, sử dụng đất đảm bảo bám sát nội dung của Luật Đất đai năm 2013 cũng như tuân thủ các văn bản thực hiện Luật; tiếp tục xem xét, quy định cụ thể đối với từng đối tượng, nội dung của 2 quy định trên nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ và phù hợp với các quy định hiện hành.

 

Khuất Thủy


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm