Links Manager

Hội nghị hành chính giao kế hoạch nhà nước năm 2015

PhuthoPortal - Ngày 18/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị hành chính giao kế hoạch nhà nước và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển KT – XH năm 2015.


UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 9

PhuthoPortal - Ngày 30/9, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 9 thảo luận quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp(KCN) Phú Hà, thị xã Phú Thọ.


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8

PhuthoPortal - Ngày 26/8, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8 nghe các dự thảo: Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 20/11/2009 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nông thôn mới (NTM) tỉnh Phú Thọ đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể nghĩa trang trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Quyết định Quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng đất; Quyết định Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đình Cúc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp.


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7

PhuthoPortal - Ngày 29/7, đồng chí Nguyễn Đình Cúc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7 nghe các dự thảo báo cáo: Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo chương trình 30a trên địa bàn huyện Tân Sơn thực hiện Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Quy định cụ thể một số nội dung và mức hỗ trợ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014 – 2015.


Triển khai nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng

PhuthoPortal - Ngày 23/7, đồng chí Hà Kế San - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng chủ trì hội nghị của UBND tỉnh với các thành viên Ban Tổ chức để triển khai nhiệm vụ cho lễ kỷ niệm.