Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử

Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2018

18/03/2019 11:00 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 12/2/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 272/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2018.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)