Tin hoạt động
 
Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2015): Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới

PhuthoPortal - Những ngày này, ở khắp các khu dân cư trong tỉnh đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi mừng “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, thiết thực kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (DTTN) Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2015). Nhân dịp này, phóng viên Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh (GTĐT) đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Phù Tiêu - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh về những đóng góp của MTTQ tỉnh trong suốt 85 năm qua cũng như phát huy vai trò của MTTQ trong tình hình mới.


 

Ngày hội Đại đoàn kết đã trở thành ngày hội của cộng đồng dân cư 

 

Phóng viên: Đồng chí có thể khái quát lại chặng đường 85 năm lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam?

 

Đồng chí Trần Phù Tiêu: Cách đây 85 năm, ngay sau khi Đảng ta ra đời chưa đầy một năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận DTTN Việt Nam. Suốt 85 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mỗi giai đoạn cách mạng, Mặt trận DTTN Việt Nam đã có những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau song luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc. Sau khi thống nhất đất nước, từ ngày 31/1 – 4/2/1977, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội Mặt trận DTTN Việt Nam đã quyết định thống nhất 3 tổ chức mặt trận lấy tên là MTTQ Việt Nam. Đây là đại hội lịch sử, biểu dương thắng lợi to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, là mốc son đánh dấu bước phát triển mới Mặt trận DTTN trong giai đoạn cách mạng mới của cách mạng. Trải qua 85 năm xây dựng và phát triển, nhất là trong ba mươi năm tiến hành công cuộc đổi mới, MTTQ Việt Nam đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của các tổ chức Mặt trận trước đây, rút ra từ quá khứ những bài học kinh nghiệm, lịch sử để củng cố, mở rộng, tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Vị trí, vai trò của Mặt trận ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội nước ta hiện nay.

 

Phóng viên: Hòa chung dòng lịch sử ấy, trong những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, ghi dấu ấn sâu sắc trong thực tiễn cuộc sống, phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong việc tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội trở thành một khối thống nhất, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng vững mạnh, xin đồng chí cho biết một số thành tựu nổi bật?

 

Đồng chí Trần Phù Tiêu: MTTQ tỉnh được thành lập từ tháng 10/1941 theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 về việc thành lập "Việt Nam độc lập đồng minh hội" trên cơ sở đổi tên các tổ chức Mặt trận phản đế trong tỉnh và thống nhất thành lập tổ chức Mặt trận Việt Minh từ tỉnh đến cơ sở. Trải qua quá trình lịch sử, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các đoàn thể nhân dân không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thích ứng với nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và cơ chế quản lý mới nhằm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới trong từng cộng đồng dân cư, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trong tỉnh.

 

Đặc biệt, trong những năm gần đây, thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân đến năm 2015”, trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ các cấp trong tỉnh ngày càng thể hiện vị trí, vai trò trách nhiệm của mình trong việc vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Cùng với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, MTTQ tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phối hợp tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Bước đầu thực hiện hiệu quả Quyết định 217, 218/QĐ-TƯ ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phổ biến triển khai thi hành Hiến pháp 2013, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật mới được ban hành. Tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo dự án luật, tham gia đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp, dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Dân sự sửa đổi và nhiều luật khác...

 

Với vai trò chủ trì, MTTQ các cấp đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể nhân dân, mở rộng dân chủ, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tạo nên khí thế thi đua, đoàn kết, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân.

 

Tiêu biểu là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới đã được tổ chức rộng khắp ở 100% khu dân cư trong toàn tỉnh, trở thành hoạt động có nền nếp ở địa bàn khu dân cư. Hằng năm có từ trên 86,6% số khu dân cư trong tỉnh đạt các danh hiệu khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa, trên 87,6% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa và trên 96% số khu dân cư tổ chức được “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. 

 

Công tác giám sát, phản biện luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể góp phần làm cho chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước sát hợp với đời sống xã hội

 

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã trở thành hoạt động thường xuyên có hiệu quả với nhiều hình thức vận động phong phú. Từ năm 2011 đến tháng 8 năm 2015, tổng số quỹ thu được ở cả 3 cấp đạt trên 152 tỷ đồng, đã hỗ trợ 9.348 hộ nghèo xây dựng và sửa chữa nhà ở từ các nguồn lực với số tiền trên 315.2 tỷ đồng; hỗ trợ vốn và các điều kiện sản xuất cho 3.410 trường hợp với số tiền 7.819 tỷ đồng; hỗ trợ 1.665 học sinh nghèo có cơ hội được đến trường với số tiền 2.016 tỷ đồng; hỗ trợ 824 bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh với số tiền 7.819 tỷ đồng. Hỗ trợ khác quy ra tiền trên 11,7 tỷ đồng. Đây chính là kết quả quan trọng nổi bật được chính quyền, nhân dân trong tỉnh ghi nhận nhằm động viên, phát huy nội lực của các tầng lớp nhân dân ở từng khu dân cư tiếp tục tham gia công tác giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước tích cực tham gia, trong 5 năm đã vận động được số tiền trên 17,9 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương nghèo xây dựng trường học, trạm y tế nhằm mục tiêu đạt chuẩn các tiêu chí về y tế, giáo dục. Thực hiện chương trình “Chung tay vì cộng đồng”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Viettel chi nhánh Phú Thọ vận động các cơ quan, đơn vị để phát triển thuê bao và tổ chức trao 258 con bò cho các hộ nghèo tại các huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập trị giá trên 4,2 tỷ đồng. Năm 2014, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Vì biển đảo thân yêu” đã huy động các nguồn lực ủng hộ trên 11,5 tỷ đồng cho chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tại các vùng biển đảo trên cả nước.

 

Cùng với đó, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cũng được Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng với nhiều nội dung phong phú và cách làm thiết thực phù hợp đã góp phần tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân.

 

Bên cạnh đó, công tác củng cố và kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ các cấp và Ban công tác Mặt trận khu dân cư được chú trọng. Sau Đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh, 100% Ban Công tác Mặt trận khu dân cư trong tỉnh được củng cố kiện toàn về  tổ chức và đi vào hoạt động đạt kết quả. Có 269/277 Chủ tịch MTTQ cấp xã tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, trong đó có 70,4% tham gia Ban Thường vụ (tăng 35,4% so với nhiệm kỳ 2010-2015). Đối với cấp huyện 100% Chủ tịch tham gia thường vụ cấp ủy. Qua đó khẳng định sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp, đồng thời thể hiện sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đổi với công tác mặt trận, tạo điều kiện để MTTQ hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình, thực sự là cơ sở chính trị của chính quyền và nhân dân.

 

Phóng viên: Bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế, vấn đề phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Xin đồng chí cho biết trong thời gian tới MTTQ tỉnh có định hướng gì để phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

 

Đồng chí Trần Phù Tiêu: Đại đoàn kết là truyền thống, là sức mạnh quý báu của dân tộc ta trong mọi thời khắc của lịch sử. Ở Phú Thọ, trong những năm qua, sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được Đảng bộ và chính quyền các cấp coi trọng. MTTQ các cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, động viên và tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân, thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội… góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, nhờ đó sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta có nhiều thời cơ, vận hội to lớn, song cũng có không ít khó khăn, thách thức. Để phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tăng cường giám sát và phản biện xã hội khi tham gia xây dựng và vận động quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đặc biệt, thông qua các hình thức và việc làm thiết thực để phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, ý thức trách nhiệm và quyền làm chủ của nhân dân và hướng mạnh hơn nữa các hoạt động về cơ sở, cộng đồng dân cư. Thực hiện tốt hơn nữa Quy chế dân chủ ở cơ sở, từng bước giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc. Bảo đảm lợi ích của các giai cấp, tầng lớp nhân dân trong xã hội và kết hợp hài hoà lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và toàn xã hội, coi đó là yếu tố quan trọng nhất, là điều kiện tiên quyết để tổ chức và động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước nhằm phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi Bắc bộ.

 

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí./.

 

Lệ Thủy (thực hiện)


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm