Tin hoạt động
 
Tăng cường phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở

PhuthoPortal - Trong 3 ngày (từ ngày 22-24/12), đoàn công tác Tiểu ban I, Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh do đồng chí Trần Phù Tiêu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó BCĐ thực hiện QCDC tỉnh, Trưởng Tiểu ban I làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại thị trấn Hạ Hòa, xã Ấm Hạ (huyện Hạ Hòa); các xã: Hương Nộn, Hương Nha (huyện Tam Nông); phường Phong Châu, xã Thanh Minh (thị xã Phú Thọ). Cùng đi có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn Thanh niên.


Đồng chí Trần Phù Tiêu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó BCĐ thực hiện QCDC tỉnh, Trưởng Tiểu ban I kết luận buổi kiểm tra tại huyện Tam Nông

 

Qua kết quả kiểm tra tại các địa phương cho thấy, cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. MTTQ và các tổ chức đoàn thể tích cực thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội; thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; tích cực tham gia giám sát, thực hiện dân chủ ở cơ sở. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị các địa phương đã làm tốt công tác thực hiện dân chủ trong quản lý, điều hành, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được quan tâm giải quyết, hạn chế tối đa vụ việc tồn đọng, kéo dài.

 

Bên cạnh đó, các nội dung nhân dân cần được biết theo quy định đều được các địa phương công khai, minh bạch. Nhân dân được tham gia ý kiến vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; được bàn bạc, biểu quyết, quyết định trực tiếp các vấn đề của khu dân cư; được giám sát việc thực hiện các nội dung liên quan đến quản lý thu chi ngân sách, các khoản đóng góp của nhân dân trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, bình xét gia đình văn hóa, rà soát hộ nghèo cũng như các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng hưởng thụ… thông qua các hội nghị đối thoại, hội nghị tiếp xúc cử tri, qua các cuộc họp của xã, thị trấn, khu dân cư. Qua đó đã tạo được không khí dân chủ, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ và huy động được sức mạnh của nhân dân vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện dân chủ của các địa phương vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ chưa thường xuyên, liên tục. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện dân chủ của MTTQ và các đoàn thể còn thiếu chiều sâu; công tác giải quyết các kiến nghị của nhân dân có nơi còn chậm; trình độ của một số thanh tra nhân dân và giám sát cộng đồng nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

 

Tại các buổi kiểm tra, đoàn công tác cũng đã yêu cầu các địa phương làm rõ nhiều nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện nội dung các văn bản liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở; cách thức triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; việc thu và sử dụng các loại quỹ; công tác phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên trong giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; việc bình xét hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; công tác cải cách hành chính; công tác hòa giải ở khu dân cư; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng…

 

Đồng chí Trần Phù Tiêu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó BCĐ thực hiện QCDC tỉnh, Trưởng Tiểu ban I đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các địa phương trong việc triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng chí yêu cầu các địa phương tiếp tục phát huy tốt vai trò của cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân khi xây dựng các chương trình, dự án đầu tư tại địa phương, tôn trọng các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của MTTQ và các đoàn thể nhân dân theo Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị; sử dụng hiệu quả nguồn lực huy động từ sức dân. Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương rà soát lại quy chế hoạt động, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở; xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2016 với chương trình, nội dung cụ thể để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh đại biểu HĐND các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

 

Lệ Thủy


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm