Links Manager

Công tác triển khai và chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2009 – 2014

(11/12/2008)

PhuthoPortal - Công tác triển khai và chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VII.


Kết quả công tác Quí III và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quí IV - năm 2008 của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Phú Thọ

Phuthoportal - Vừa qua, đồng chí Hoàng Dân Mạc - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ họp, nghe MTTQ và các đoàn thể ở tỉnh báo cáo kết quả công tác Quí III và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quí IV - năm 2008. Cùng dự có lãnh đạo các ban đảng: Tổ chức, Dân vận, Tuyên giáo, Uỷ ban Kiểm tra; sở Tài chính và Văn phòng Tỉnh uỷ.

Tin đã đưa ngày Tới