Văn phòng UBND tỉnh

Links Manager

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ: Thảo luận Quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 21/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7 nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ.


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4/2015

PhuthoPortal - Ngày 21/4, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4/2015 thảo luận Kế hoạch triển khai đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy giai đoạn 2015 – 2020 và Đề án thực hiện chương trình điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020. Đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3

PhuthoPortal - Ngày 24/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng 3 nghe báo cáo quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Cẩm Khê.


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1

PhuthoPortal - Ngày 20/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã họp phiên thường kỳ nghe báo cáo đồ án Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở đô thị tại khu vực đồng Đè Thàng, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì; báo cáo điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị xã Phú Thọ.


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11

PhuthoPortal - Ngày 4/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11.